Priznanja sodelavcev in študentov

(arhiv sodelavci)

2020

Dr. Tina Škorjanc
Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo

Prof. dr. Prof. dr. Samo Stanič
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. dr. Marko Zavrtanik
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. dr. Andrej Filipčič
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. Oskar Kogoj
Priznanje Društva oblikovalcev Slovenije za življenjsko delo

Prof. dr. Tanja Urbančič
Nagrada mednarodne organizacije Open Education Global za odličnost na področju odprtega sodelovanja

Prof. dr. Danilo Zavrtanik
Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike

Prof. dr. Giovanni De Ninno
Blinčeva nagrada za vrhunski enkratni dosežek na področju fizike

Prof. dr. Iztok Arčon
Preglova nagrada

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš
Zlati red za zasluge

2019

Dušan Kastelic
Nagrada Prešernovega sklada

Doc. dr. Gabrijela Zaharijaš
Jabolko navdiha, priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

Dr. Tanja Petrushevska
Jabolko navdiha, priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

Igor Prassel
Odlikovanje vitez nacionalnega reda umetnosti in leposlovja Francoske republike

Prof. dr. Barbara Pregelj
Mednarodno festivalno književno priznanje Lirikonov zlát

Martin Turk
Nagrada vesna za posebne dosežke za celovečerni igrani film

Milanka Fabjančič
Nagrada vesna za najboljši animirani film

Neda Rusjan Bric
Nagrada mira za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti in celostne osebnostne drže

Prof. dr. Mladen Franko
Častni doktor Azerbajdžanske državne kmetijske univerze

2018

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš
Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju teorijske fizike

Prof. dr. Gvido Bratina
Preglova nagrada

Kolja Saksida
Nagrada vesna za najboljši animirani film

Prof. dr. Petra Svoljšak
Odlikovanje viteški križ madžarskega reda za zasluge

2017

Prof. dr. Gregor Mali
Preglova nagrada

Dušan Kastelic
Nagrada vesna za najboljši kratki film

Doc. mag. Janez Burger
Osem vesen v različnih kategorijah, med njimi tudi vesna za najboljši igrani celovečerec

Prof. dr. Gregor Mali
Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke

Prof. dr. Kozma Ahačič
Jabolko navdiha, priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

Prof. dr. Kozma Ahačič
Zlati znak ZRC SAZU

2016

Prof. dr. Gregor Cevc
Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije

Prof. dr. Franc Marušič
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju jezikoslovja

Prof. dr. Božidar Šarler
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

2015

Prof. dr. Andreja Gomboc
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti

Prof. Rajko Grlić
Nagrada Grand Prix Amerike za najboljši film

Prof. Rajko Grlić
Nagrada vesna za najboljši koprodukcijski film

2014

Prof. dr. Giovanni De Ninno
Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke

Dr. Klemen Lisjak
Puhovo priznanje za dosežke na področju razvojne dejavnosti

Prof. dr. Urška Vrhovšek
Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije

Dr. Rok Prebil
Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo

2013

Prof. dr. Nada Lavrač
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo

Prof. dr. Tanja Dominko
Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije

2012

Prof. dr. Jure Piškur
Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije

Prof. dr. Matjaž Valant
Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke

2009

Prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo

Prof. dr. Gregor Veble
Puhovo priznanje za dosežke na področju razvojne dejavnosti

Miha Založnik
Zlati znak Jožefa Stefana

Prof. dr. Oto Luthar
Avstrijski častni križ za znanost in umetnost

Prof. dr. Jure Piškur
Nagrada Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti

2008

Prof. dr. Polonca Trebše
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo

Dr. Urh Černigoj
Zlati znak Jožefa Stefana

2006

Prof. dr. Božidar Šarler
Puhovo priznanje za dosežke na področju razvojne dejavnosti

Prof. dr. Iztok Arčon
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo

Prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo

2005

Prof. dr. Danilo Zavrtanik
Državno odlikovanje red za zasluge

2004

Prof. dr. Danilo Zavrtanik in prof. dr. Marko Mikuž z Instituta »J. Stefan«, Ljubljana
Zoisova nagrada za znanstveno-raziskovalno delo

Prof. dr. Mladen Franko
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo

1998

Prof. dr. Matjaž Valant
Zlati znak Jožefa Stefana

1996

Prof. dr. Iztok Arčon
Zlati znak Jožefa Stefana

Prof. dr. Danilo Zavrtanik
Ambasador Republike Slovenije v znanosti