Marie Skłodowska-Curie

Delovni program obsega naslednje sheme sodelovanja:

  • Marie Sklodowska Curie inovativne mreže za usposabljanje raziskovalcev (MSCA Innovative Training Networks – ITN);
  • Marie Sklodowska Curie individualne štipendije (MSCA Individual Fellowships – IF);
  • Marie Sklodowska Curie izmenjava raziskovalnega in inovacijskega osebja (MSCA Research and Innovation Staff Exchange – RISE);
  • Marie Sklodowska Curie sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov (MSCA Co-funding of regional, national and international programmes – COFUND);
  • Evropska noč raziskovalcev.

Informacije o programu na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Informacije o programu na straneh Evropske komisije