Izbrana poglavja iz statistične fizike

Podiplomski doktorski študijski program Fizika / Fakulteta za podiplomski študij

  1. Huang, K. Introduction to Statistical Physics. New York: Taylor & Francis, 2001. E-gradivo
  2. Landau, L. & Lifshits, E. Statistical Physics. Oxford: Pergamon Press, 1988. E-gradivo
  3. Huang, K. Statistical Mechanics. John Wiley & Sons, 1987. E-gradivo