Sodobni pristopi v prodaji vina

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente pripraviti za razumevanje in uporabo sodobnih tehnik prodaje vina. Študentje bodo znali razumeti svojega ciljnega potrošnika in razumeli, kako uporabiti najboljši prodajni pristop za prodajo svojega vina temu ciljnemu potrošniku. Študenti morajo osvojiti vse vidike prodaje vina, ki jo omogoča sodobno poslovno okolje, poslovni modeli in tehnologija.
Razvili bodo prodajne kompetence od razumevanja kupca, priprave učinkovite prodajne argumentacije za sebe, posestvo in vino.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja s področja trženja vina
Komunikativnost

Vsebina

Osnove projektnega vodenja
Osnove prezentacijskih veščin – predstavitev vina, vinogradnika, posestva
Zakonske omejitve in etični vidiki promocije vina
Osnove poslovnega komuniciranja
Učinkovita prodajna argumentacija lastnih vin
Posredni kanali prodaje vina (uvozniki, trgovci, distributerji, spletne trgovine…)
Neposredni prodajni kanali ( osebna prodaja, testiranja, klubi, sejmi…)
Ključni elementi prodaje prek različnih spletnih kanalov (lastna spletna stran, klubi, spletne trgovine…)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- kupcev vina, njihovih potreb, pričakovanj
prepričevanja,
- predstavljanja vina, vinograda, kleti in samega sebe
- priprave prodajnega sestanka, organizacija - nastopa na sejmu z uporabo osnovnih tehnik projektnega managementa
- sodobnih prodajnih tehnik
- razpoložljivih prodajnih poti za prodajo vina
- uporabe različnih oblik posredne in neposredne prodaje
- vseh vidikov celovitega spletnega nastopa
- ključnih elementov lastnih spletnih strani, spletne trgovine…

Temeljna literatura in viri

• Bruce McGechan: Wine Marketing Online: How to Use the Newest Tools of Marketing to Boost Profits and Build Brands, 2013 Katalog E-gradivo
• Paul Wagner, Janeen Olsen, Liz Thach: Wine Marketing & Sales, 2011 Katalog

• Prosojnice in zapiski s predavanj in vaj
• Izbrani članki

Načini ocenjevanja

Izpit Seminarske naloge Interaktivne vaje Nastop / predstavitev 50% 20% 20% 10%

Reference nosilca

Iztok Sila je bil diplomant prve generacije študija MBA, leta 1991, na predhodnici današnje IEDC-Poslovne šole Bled, ki je tiste čase delovala na Brdu pri Kranju.
Na svoji poslovni poti se je kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za odlične naročnike in blagovne znamke – domače, regijske in globalne – z najrazličnejših področij: od avtomobilizma, vinskih kleti, telekomunikacij in turizma do mode, športa, kulture in knjigotrštva.
Ves čas je aktiven član strokovnih združenj in institucij, v okviru katerih sooblikuje stroko in poskuša vplivati na njen razvoj. Je mentor v programu Društva za marketing Slovenije, Alumni MARKEThink mentorskem programu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in IEDC-Poslovne šole Bled, predsednik Nadzornega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, bil je član Marketinško-poslovnega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije in bil dolgoletni član upravnega odbora Društva za marketing Slovenije.
Vsa leta ga kot gosta redno vabijo na predavanja na različnih akademskih institucijah, od študijskega leta 2013/14 pa redno predava marketinške predmete na Gea Collegu, na VŠVV, B2 Visoki šoli za poslovne vede Ljubljana, na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, pa tudi na Višji šoli za gostinstvo in turizem Bled.
Moderiral je na desetine okroglih miz, konferenc in strokovnih srečanj. Njegovih vprašanj sogovorniki niso vedno veseli, poskrbijo pa za zanimive, iskrive in uporabne odgovore, ki pritegnejo pozornost poslušalcev.
Pred ustanovitvijo podjetja Sila Consulting je vodil marketing in odnose z javnostmi v Mladinski knjigi Založbi, še prej pa je bil direktor sektorja za marketing Telekoma Slovenije.
Je nosilec naziva »marketinški direktor leta«, ki ga podeljuje Društvo za marketing Slovenije.