Cilji in kompetence

Poznavanje osnov in splošnih principov tržnega komuniciranja.
Spoznati marketinško prakso in aktualne načine promocije izdelkov živilskega izvora (vino)
V vsebini predmeta se tako povezujejo splošna znanja o potrošniški družbi z marketinškimi načeli in teorijo tržnega komuniciranja na primeru vina kot specifičnega izdelka na slovenskem ter globalnem trgu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

Od izdelka do blagovne znamke
• Opredelitev promocije in sorodnih pojmov
• Komunikacijski proces
• Osnovne značilnosti obnašanja potrošnikov
• Raziskovanje potrošnje vina in drugih pijač
• Elementi tržnega komuniciranja
• Vloga etikete in drugih oblikovalskih elementov
• Sodelovanje z marketinškimi agencijami,
• Množični in novi mediji
• Odnosi z javnostmi, sponzorstvo in donatorstvo
• Vino kot element turistične ponudbe
• Vino kot označevalec družbenih gibanj
• Vloga kulture v mednarodnem tržnem komuniciranju
• Zakonske omejitve in etični vidiki promocije vina
• Osnove poslovnega komuniciranja

VAJE

Število in obseg posamezne vaje je odvisen od števila študentov.
Načeloma je za vsako vajo potrebna priprava, delo na terenu in predstavitev poročila.
Vsebino študijskega programa uporabimo pri pripravi obsežnejše seminarske naloge, ki jo študentje izdelajo v skupinah.
Zasnova, priprava in izvedba učinkovite (prodajne) prezentacije

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo osvojil osnove poslovnega komuniciranja s pridobljenim znanjem splošne promocije in omejitev, ki jih daje promocija vina kot alkoholne pijače, sposobni bodo izbrati primerne načine promocije vina. Sposobni bodo sestaviti primerno oglasno sporočilo in uporabiti nove medije za potrebe oglaševanja.

Temeljna literatura in viri

• Kotler: Principles of Marketing, Prentice Hall E-gradivo
• Moulton, K.; Lapsley, J.: Succesful Wine Marketing, Springer, 2001, Chapters: 1, 2, 9, 12, 15.
• Konečnik-Ruzzier: Temelji trženja, Meritum, Lj., 2011 Katalog
• Prosojnice s predavanj
• Zapiski s predavanj
• Izbrani članki

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (50%)/ Izpit (50%)

Reference nosilca

• Habilitirani višji predavatelj za področje marketinga
• Višješolski predavatelj
• Svetovalec
• Član Oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici
• Marketinški direktor leta 2008
• Direktor področja Marketing in odnosi z javnostmi na Mladinski knjigi Založbi
• Direktor Sektorja za marketing na Telekomu Slovenije
• Izvršni direktor, Direktor oddelka za vodenje odnosov z naročniki in direktor projektov v različnih slovenskih in v vodilni hrvaški marketinški agenciji

  • SILA, Iztok, TOROŠ, Ivan. Competitive advantages for schools: what is important when students decide what and where to study = Konkurenčne prednosti visokih šol in fakultet: kaj je pomembno, ko študentje izbirajo šolo. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), MAČEK, Anita (ur.). Izzivi uporabnih poslovnih in družbenih študij : monografija Doba fakultete 2018 = Challenges of applied business and social studies : 2018 monograph of the Doba Business School, (Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij). Maribor: Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije: = Doba Business School. 2018, str. 124-134. [COBISS.SI-ID 513038640]
  • SILA, Iztok. Effect of fake news on the buying behaviour of consumers. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Turn innovative ideas into reality : reviewed extended abstracts of the 8th International Scientific Conference of the DOBA Business School, (Book collection Lessons from economic and applied business and social studies). Maribor: Doba business school: = Doba fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije. 2018, str. 127-129. https://www.fakulteta.doba.si/upload/pdf_dokumenti/turn_innovative_ideas_into_reality(1).pdf. [COBISS.SI-ID 513038384]
  • TOROŠ, Ivan, SILA, Iztok. Facts important for students' choice of high school. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Turn innovative ideas into reality : reviewed extended abstracts of the 8th International Scientific Conference of the DOBA Business School, (Book collection Lessons from economic and applied business and social studies). Maribor: Doba business school: = Doba fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije. 2018, str. 86-88. https://www.fakulteta.doba.si/upload/pdf_dokumenti/turn_innovative_ideas_into_reality(1).pdf. [COBISS.SI-ID 513038128]
  • SILA, Iztok. Fake news in marketing: the spinach and tobacco cases = Lažne novice v marketingu: primer špinače in tobačne industrije. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), MAČEK, Anita (ur.). Izzivi uporabnih poslovnih in družbenih študij : monografija Doba fakultete 2018 = Challenges of applied business and social studies : 2018 monograph of the Doba Business School, (Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij). Maribor: Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije: = Doba Business School. 2018, str. 232-240. [COBISS.SI-ID 513038896]
  • SILA, Iztok, ÖZKOYUNCU, Fatih, KARANFILOVSKA, Meri. Integrated marketing communication vs. omnichanel marketing: What is there for us?. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), ANDONOV, Dejan. Linking business and communication : from a sparkle to a flame, (Book collection Lessons from economic and applied business and social studies). Maribor: Doba Business School. 2018, str. 109-125. [COBISS.SI-ID 513023792]