Sekundarni metaboliti v grozdju in vinu

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen študentom, ki želijo poglobiti znanje o kemijski sestavi grozdja in vina, ter pridobiti nova znanja na področju analitike grozdja in vina s področja sekundarnih metabolitov s poudarki na polifenolih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet zahteva predznanja osnov splošne, anorganske in organske kemije, biokemije in kemije vina.

Vsebina

• Pregled sekundarnih metabolitov po skupinah: spoznavanje s kemijsko strukturo in nomenklaturo najpomembnejših sekundarnih metabolitov v grozdju in vinu: polifenolov, hlapnih fenolov, norizoprenoidov, terpenov, pirazinov, dušikovih in žveplovih spojin.
• Fiziološka vloga sekundarnih metabolitov v vinski trti: nekateri sekundarni metaboliti so fitoaleksini in na ta način branijo rastlino pred napadi različnih bolezni (peronospora, botritis) oziroma pred UV sevanji.
• Spremembe v vsebnostih sekundarnih metabolitov med dozorevanjem grozdja: spoznavanje kinetike tvorbe sekundarnih metabolitov med dozorevanjem grozdja, kar je pomembno za pravilno odločitev o času trgatve (polifenolna zrelost, vsebnost dušikovih spojin, vsebnost aromatskih spojin)
• Evolucija vsebnosti sekundarnih metabolitov med vinifikacijo in staranjem vina: kemizem sekundarnih metabolitov v vinu
• Vpliv sekundarnih metabolitov na organoleptične lastnosti vina: vpliv aromatskih spojin, polifenolov ter hlapnih fenolov na senzorične lastnosti belih in rdečih vin
• Vpliv vsebnosti sekundarnih metabolitov na prehransko vrednost vina: seznanitev študentov s temami in novejšimi izsledki raziskav na področju vina in zdravja
• Analitske tehnike določevanje sekundarnih metabolitov: spoznavanje tako z metodami, ki so lahko uporabljajo v rutini (vinski kleti) kot z metodami, ki so lahko vpeljane v bolj opremljenih laboratorijih.

Predvideni študijski rezultati

 • poglobljena znanja o sekundarnih metabolitih grozdja, mošta in vina
 • poglobljena znanja in najnovejša dognanja s področja prehrambenih vrednosti vina v povezavi s sekunarnimi metaboliti (polifenoli in zdravje)
 • poglobljena znanja s področja enostavne in napredne analitike sekundarnih metabolitov grozdja, mošta in vina
 • znanje in razumevanje sprememb v sestavi sekundarnih metabolitov v grozju med dozoreavnje, med fermentacijo in staranjem vina
 • samostojna obravnava tematike s področja sekundarni metaboliti v grozdju, moštu in vinu

Temeljna literatura in viri

• Ribereau-Gayon, P.; Glories, Y.; Maujean, A.; Dubourdieu D. 2000. Handbook of Enology, Volume 2: The chemistry of wine, stabilization and treatments. Wiley: 404 s. Katalog
• Zoecklein, B.W.; Fugelsang K.C.; Gump, B.H.; Nury, F.S. 1995. Wine analysis and production. Chapman and Hall: 620 s. Katalog
• Jackson, R.S. 2000. Wine Science: Principles, Practice, Perception. Academic Press: 654 s. Katalog E-gradivo
• Izročki predavanj
• Izbrani članki z aktualnimi temami

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga, pisni izpit. Seminarska naloga je pogoj za pristop k pisnemu izpitu

Reference nosilca

Nosika je izredna profesorica za področje Vinarstvo. Je zaposlena kot raziskovalka na Kmetijskem inšitutu Slovenija.

Izbrane publkacije:

 1. PAJOVIĆ, Radmila, RAIČEVIĆ, Danijela, POPOVIĆ, Tatjana, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Polyphenolic characterisation of Vranac, Kratosija and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. cv.) grapes and wines from different vineyard locations in Montenegro. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 139-148. [COBISS.SI-ID 4465768]
 2. ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen. The effect of leaf area to yield ratio on secondary metabolites in grapes and wines of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2013, vol. 47, no. 2, str. 83-97. [COBISS.SI-ID 4234600]
 3. VANZO, Andreja, JENKO, Mojca, VRHOVŠEK, Urška, STOPAR, Matej. Metabolomic profiling and sensorial quality of 'Golden Delicious', 'Liberty', 'Santana', and 'Topaz' apples grown using organic and integrated production systems. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, iss. 26, str. 6580-6587, doi: 10.1021/jf4011142. [COBISS.SI-ID 4220776]
 4. VANZO, Andreja, SCHOLZ, Mattias, GASPEROTTI, Mattia, TRAMER, Federica, PASSAMONTI, Sabina, VRHOVŠEK, Urška, MATTIVI, Fulvio. Metabonomic investigation of rat tissues following intravenous administration of cyanidin 3-glucoside at a physiologically relevant dose. Metabolomics, ISSN 1573-3882, 2013, vol. 9, issue 1, str. 88-100, doi: 10.1007/s11306-012-0430-8. [COBISS.SI-ID 3850856]
 5. FRACASSETTI, D., COETZEE, Carien, VANZO, Andreja, BALLABIO, D., DU TOIT, Wessel Johannes. Oxygen consumption in South African Sauvignon blanc wines : role of glutathione, sulphur dioxide and certain phenolics. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2013, vol. 34, no. 2, str. 156-169. http://www.sawislibrary.co.za/dbtextimages/80202.pdf. [COBISS.SI-ID 4344424]
 6. MOŽE BORNŠEK, Špela, ŽIBERNA, Lovro, POLAK, Tomaž, VANZO, Andreja, POKLAR ULRIH, Nataša, ABRAM, Veronika, TRAMER, Federica, PASSAMONTI, Sabina. Bilberry and blueberry anthocyanins act as powerful intracellular antioxidants in mammalian cells. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2012, vol. 134, issue 4, str. 1878-1884, doi: 10.1016/j.foodchem.2012.03.092. [COBISS.SI-ID 4060536]
 7. ŠUKLJE, Katja, LISJAK, Klemen, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, DU TOIT, Wessel Johannes, COETZEE, Zelmari, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain. Classification of grape berries according to diameter and total soluble solids to study the effect of light and temperature on methoxypyrazine, Glutathione, and hydroxycinnamate evolution during ripening of Sauvignon blanc (Vitis vinifera L.). Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2012, vol. 60, iss. 37, str. 9434-9461. http://dx.doi.org/10.1021/jf3020766, doi: 10.1021/jf3020655. [COBISS.SI-ID 3918184]
 8. MOŽE BORNŠEK, Špela, POLAK, Tomaž, DEMŠAR, Lea, KORON, Darinka, VANZO, Andreja, POKLAR ULRIH, Nataša, ABRAM, Veronika. Phenolics in Slovenian bilberries (Vaccinium myrtillus L.) and blueberries (Vaccinium corymbosum L.). Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2011, vol. 59, no. 13, str. 6998-7004, doi: 10.1021/jf200765n. [COBISS.SI-ID 3921528]
 9. VANZO, Andreja, VRHOVŠEK, Urška, TRAMER, Federica, MATTIVI, Fulvio, PASSAMONTI, Sabina. Exceptionally fast uptake and metabolism of cyanidin 3-glucoside by rat kidneys and liver. Journal of natural products, ISSN 0163-3864, 2011, vol. 74, no. 5, str. 1049-1054. http://globalmedicaldiscovery. com/key-scientific-articles/exceptionally-fast-uptake-and-metabolism-of-cyanidin-3-glucoside-by-rat-kidneys-and-liver/. [COBISS.SI-ID 3608168]
  Nagrada: Key scientific article by Global Medicinal Discovery
 10. BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena, ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja, DEMŠAR, Lea, KOŠMERL, Tatjana. Impact of alternative skin contact procedures on the aroma composition of white wine. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2011, vol. 32, no. 2, str. 190-203. [COBISS.SI-ID 3685992]
 11. JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Determination of glutathione content in grape juice and wine by high performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analytica chimica acta, ISSN 0003-2670. [Print ed.], 2010, vol. 674, iss. 2, str. 239-242, doi: 10.1016/j.aca.2010.06.040. [COBISS.SI-ID 3347048]
  Nagrada: Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 12. MAESTRO, Allessandra, TERDOSLAVICH, Michela, VANZO, Andreja, KUKU, Adenike, TRAMER, Federica, NICOLIN, Vanessa, MICALI, Fulvio, DECORTI, Giuliana, PASSAMONTI, Sabina. Expression of bilitranslocase in the vascular endothelium and its function as a flavonoid transporter. Cardiovascular Research, ISSN 0008-6363. [Print ed.], 2010, vol. 85, no. 1, str. 175-183. http://cardiovascres.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/85/1/175. [COBISS.SI-ID 3206504]
 13. ŽIBERNA, Lovro, LUNDER, Mojca, MOŽE BORNŠEK, Špela, VANZO, Andreja, TRAMER, Federica, PASSAMONTI, Sabina, DREVENŠEK, Gorazd. Acute cardioprotective and cardiotoxic effects of bilberry anthocyanins in ischemiar-reperfusion injury : beyond concentration-dependent antioxidant activity. Cardiovascular toxicology, ISSN 1530-7905, 2010, vol. 10, issue 4, str. 283-294, doi: 10.1007/s12012-010-9091-x. [COBISS.SI-ID 27568345]
 14. PASSAMONTI, Sabina, TERDOSLAVICH, Michela, FRANCA, Raffaella, VANZO, Andreja, TRAMER, Federica, BRAIDOT, Enrico, ELISA, Petrussa, VIANELLO, Angelo. Bioavailability of flavonoids : a review of their membrane transport and the function of bilitranslocase in animal and plant organisms. Current drug metabolism, ISSN 1389-2002, 2009, vol. 10, no. 4, str. 369-394. [COBISS.SI-ID 3036776]