Trajnost dediščine: napredna poglavja

Cilji in kompetence

• zagotoviti sposobnost analize in debate na področju konservatorstva kulturne dediščine in trajnostnega razvoja, kritičnega in sistematičnega bibliografskega pregleda in poročanja;
• posodabljati študente z odprto razpravo in strokovnimi predstavitvami s sodobnimi raziskovalnimi trendi;
• usposobiti študente za kritično analizo, razumevanje in uporabo konceptov, novih informacij in idej na področju ohranjanja in trajnosti kulturne dediščine
• utrditi celovit pristop do načrtovanja in raziskav z razumevanjem vrednot, vprašanj in potencialov zgodovinskih teritorialnih kontekstov in širšega okolja;

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni predpisanih predpogojev.

Vsebina

• Seminarji, odprta razprava na različnih področjih znanja, ki so vključeni vštudije kulturne dediščine, s poudarkom na sodobnih raziskovalnih perspektivah in trendih na področju trajnostnega varstva, načrtovanja in upravljanja kulturne dediščine.
• Obravnava specifičnih sinergij in vrzeli med ohranjanjem dediščine kot družbenim ali ekološkim procesom v povezavi s številnimi sodobnimi vprašanji in disciplinami, kot so družbena in kulturna trajnost, trajnostno oblikovanje, urbane študije in regionalni razvoj, okoljska zgodovina, krožno gospodarstvo, kulturna ekologija;
• Predmet bo obravnaval najnovejše znanstvene in tehnološke raziskave in razvoj, ki obravnavajo energetsko učinkovitost in obnovljive energetske vire, izzive na področju podnebnih sprememb in so-naravnih rešitev;

Predvideni študijski rezultati

• sposobnost študenta za samostojno bibliografsko raziskovanje v širokem in zapletenem obsegu tem, ki so povezane s študijami dediščine in trajnostjo
• Publikacijski in komunikacijski potencial, učenje interaktivnih znanstvenih razprav
• Uspešna pisna in javna predstavitev raziskovalnega predloga s poudarkom na kritični predstavitvi bibliografskega ozadja, ki se nanaša na sodobne raziskovalne trende

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura se lahko vsako leto spreminja in bo določena v skladu z izbranimi tematskimi področji.

Načini ocenjevanja

• Aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah • Pisno poročilo

Reference nosilca

Massimiliano Mazzanti is currently Associate Professor in Economics, University of Ferrara,
Department of Economics & Management. He is research fellow at CERIS-CNR, Institute of the
National Research Council in Milan, dealing extensively with waste and resource issues, with a focus on policy assessment and empirical applications. He is lecturer in Macroeconomics I -
Environmental Economics and Policy - Ecological economics at University of Ferrara,
Department of Economics & Management and lecturer in Cultural Economics
at the University of Bologna, Faculty of Arts. He graduated at the University of Bologna (Italy) then he continued the education with a Msc in Environmental & Natural Resources Economics at the Department of Economics, UCL London and Ph. D. in Economics at the University of Rome Tre. Since 2008 he has been associate Main research fields and publications deal with environmental policy, economics of innovation, economic performance and innovation, economic evaluation by stated preference techniques, waste management and policy, climate change and development.
Spinozzi P. Mazzanti M., 2018, Routing Sustainable Development towards a culture of well being, Routledge, London
Gilli M. Mazzanti, M. Nicolli F. 2013, Sustainability and competitiveness in evolutionary perspectives: environmental innovations, structural change and economic dynamics in the EU, Journal of Socio Economics, 45, 204-15.
Mazzanti M., Metodi e strumenti di analisi per la valutazione economica del patrimonio culturale , 2006, 2003, Franco Angeli, Milano
Mazzanti M., (2003), Discrete Choice Models and Valuation Experiments, Journal of Economic Studies, vol. 30, n. 6, pp. 584-604
Mazzanti M., (2002), Cultural Heritage as a Multi-dimensional, Multi Value and Multi Attribute Economic Resource, Journal of Socio-Economics, vol. 31, n.5, pp.529-558