Ekonomija kulturne dediščine in kreativnost:napredna poglavja

Cilji in kompetence

• zagotoviti sposobnost kritičnega vrednotenja literature o ekonomiki kulture, pridobiti lastno presojo o naravi ekonomske razprave, razumeti empirične izzive, ki se pojavljajo v povezavi z različno variabilnostjo, ki je del ekonomske razprave;
• posodabljati študente z odprto razpravo in strokovnimi predstavitvami s sodobnimi raziskovalnimi trendi na področju ekonomike kulture;
• usposobiti študente za kritično analizo literature, razumevanje in uporabo podatkovnih virov, empirične tehnike in izvajanje raziskovalnega projekta;
• utrditi celovit pristop k raziskavi

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni predpisanih predpogojev.

Vsebina

• Seminarji, odprta razprava na različnih področjih znanja, ki so vključeni v ekonomiko umetnosti, s poudarkom na sodobnih raziskovalnih perspektivah in trendih na področju ekonomike kulturne dediščine.
• napredne teme na področju ustvarjanja kreativnih območij in kreativne industrije, kulturne politike, uprizoritvenih umetnostih, dediščini, trga dela umetnikov, avtorskih pravicah, predvajanja, filmu in glasbi, festivalih, muzejih, mestih kulture, kreativnih grozdih;

Predvideni študijski rezultati

• sposobnost študenta za samostojno bibliografsko raziskovanje v širokem in zapletenem obsegu tem, ki so povezane s študijami dediščine

• Publikacijski in komunikacijski potencial, učenje interaktivnih znanstvenih razprav
• Uspešna pisna in javna predstavitev raziskovalnega predloga s poudarkom na kritični predstavitvi bibliografskega ozadja, ki se nanaša na sodobne raziskovalne trende

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura se lahko vsako leto spreminja in bo določena v skladu z izbranimi tematskimi področji.

Načini ocenjevanja

• Aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah • Pisno poročilo

Reference nosilca

Xavier Greffe is professor of economics at the University Paris I, where he chairs the economics of arts postgraduate program; Associate professor at the National Graduate Institute for Public Policies, Tokyo; and Adjunct professor to the Auckland Institute of Technology (New Zealand). He chairs the National French Committee on artistic employment in France. He has published articles and books in economics of arts and media, the most recent being:
- Economie Globale (Dalloz, 2009),
- La politique culturelle en France (2009, La documentation française),
- Culture Web (2008, Dalloz),
- Artistes et marchés (La documentation française, 2007)
- French Cultural Policy (Bookdom, Tokyo, 2007),
- Arts and artists from an economic perspective (UNESCO, Paris, 2004)
- Managing our Cultural Heritage (Aryan Books, New Dehli, 2002).

Previously he has been professor in various French and Foreign universities, and general director for training and apprenticeship in the Ministry of Labour in Paris (1990-1994). Its researches deal with the economics of cultural heritage and the link between culture and development (xgreffe@univ-paris1).