Sodobni trendi v kulturno dediščinskem turizmu

Cilji in kompetence

zagotoviti sposobnost analize in debate sprejetja trajnostnega turizma, kritično in sistematično pregledovanje in poročanje o ustrezni bibliografiji na izbranem področju;
• posodabljati študente z odprto razpravo in strokovnimi predstavitvami s sodobnimi raziskovalnimi trend ina področju družbenega in performtavnega oblikovanja kulturne krajine;
• usposobiti študente za kritično analizo, razumevanje in uporabo konceptov, novih informacij in idej v kontekstu kulturnega turizma
• utrditi celovit pristop do raziskav na področju turističnih krajev;

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni predpisanih predpogojev.

Vsebina

Seminarji, odprte razprave na različnih področjih znanja, vključenih v kulturo in družbo, s poudarkom na sodobnih raziskovalnih perspektivah in trendih na področju turizma kulturne dediščine.

• Zlasti: urbana populacija, državljanstvo, preoblikovanje mest, moč, pogajanja, mobilnosti, kolonializem, vprašanje spolov, postfordizem

Predvideni študijski rezultati

• sposobnost študenta za samostojno bibliografsko raziskovanje v širokem in zapletenem obsegu tem, ki so povezane s študijami dediščine
• Publikacijski in komunikacijski potencial, učenje interaktivnih znanstvenih razprav
• Uspešna pisna in javna predstavitev raziskovalnega predloga s poudarkom na kritični predstavitvi bibliografskega ozadja, ki se nanaša na sodobne raziskovalne trende

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura se lahko vsako leto spreminja in bo določena v skladu z izbranimi tematskimi področji.

Načini ocenjevanja

• Aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah • Pisno poročilo

Reference nosilca

Prof. dr. Antonio Russo
Associate tenured professor at University Rovira i Virgili, Tarragona, Spain (Department of Geography) and Research Director of the Science and Technology Park of Tourism of Tarragona. He has worked in the past at the Erasmus University of Rotterdam (where he obtained his Ph.D in Economics in 2002), Autonomous University of Barcelona and at the IULM - Milan. He is the author of several publications in international academic journals and collections. His research interests range from education to economy and tourism geography and urban planning culture. He is regularly involved in national and European projects on these issues, as a member or leader of international networks or as an independent consultant. He lives in Barcelona since 2003 and is a social and political activist on issues related to global citizenship and urban democracy.
Main references for the course:
Russo, A.P. and Scarnato, A. (2017). “Barcelona in common”: a new urban regime for the 21st century tourist city? Journal of Urban Affairs. DOI: 10.1080/07352166.2017.1373023.

Den Hoed, W., and Russo, A.P. (2017). Professional travellers and tourist practices. Annals of Tourism Research 63: 60-72.

Russo, A.P. and Richards, G. (Eds) (2016). Reinventing the local in tourism. Channel View Publications, Clevedon. ISBN: 978-1-84541-569-3

Russo, A.P. and J. van der Borg (2010). An urban policy framework for culture-oriented economic development: lessons from the Netherlands. Urban Geography 31(5): 668-690.

Russo, A.P. and A. Arias Sans (2009). Student communities and landscapes of creativity: how Venice – ‘the world's most touristed city’ – is changing. European Urban and Regional Studies 16(2): 175-189.