Kulturni trgi in javne politike

Cilji in kompetence

Cilj predavanj je študente naučiti, kako izdelati analizo kulturne dediščine in projektov v zahtevnih teritorialnih, institucionalnih in gospodarskih okvirih, ter kako izdelati poglede in orodja z namenom da izdelajo osnutek projekta s področja kulture ter ustrezno preverijo in izvedejo strateško ogrodje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno znanje s področja ekonomike

Vsebina

h1. Značilnosti kulturnega sistema
a) nove ekonomske paradigme
b) strateška vloga kulture
c) kultura v teritorialnih zemljevidih

h1. Ekonomska definicija kulture
a) Konvencionalne ocene
b) Značilnosti proizvodov kulture
c) Ekonomske vrednote

h1. Projekti na področju kulture: strategije in izbire
a) Infrastrukturno ogrodje
b) Formalne strukture in proces odločevanja
c) Povezave in sinergije

h1. Vpliv kulture na gospodarstvo
a) Finančne posledice na lokalno gospodarstvo
b) Kvalitativni pristop
c) Dolgoročni vpliv na inovacije in rast

h1. Trajnost
a) Bruntlandova filozofija
b) Materialna, finančna in kognitivna trajnost
c) Kulturna kompatibilnost in trajnost

Predvideni študijski rezultati

Cilj predavanj je, da študenti usvojijo kritičen pristop do večdimenzionalnih značilnosti kulturne zgodovine in projektov ter pridobijo filozofske in tehnične sposobnosti za vzpostavitev ustreznega odnosa tako na notranji kot na zunanji ravni, ter se naučijo optimalne izbire virov in učinkovite izmenjave dogovorov z javno upravo, zasebnimi podjetji, skupnostmi stanovalcev in ostalimi akterji znotraj sistema kulture.

Temeljna literatura in viri

  • Trimarchi M., Regulation, integration and sustainability in the cultural sector, International Journal of Heritage Studies, 5, 2004
  • Trimarchi M., Principals-Agent Analysis, Handbook of Cultural Economics, second edition, 2011
  • Trimarchi M., The economics and policy of creativity.The Italian perspective, Creative Industries Journal, vol. 2 (3), 2009
  • Jennifer V. Schwartz, Trimarchi M., Qualifying success: a framework for measuring sustainable financing mechanisms for cultural projects and sites, presented at conference on cultural policy Wellington, New Zealand, January 2002
  • A.Carbone, Trimarchi M., Opera 2.0: Crowdsourcing The Stage, in Cultural Commons. A New Perspective on the Production and Evolutin of Cultures, edited by Bertacchini et a., Elgar, 2012

Študentom bo med predavanji priporočena dodatna literatura.

Načini ocenjevanja

Tekom izvajanja predmeta študenti diskutirajo o in analizirajo svoje projekte ter primerjajo njihove značilnosti s primeri iz drugih držav in celin. Po koncu izvajanja predmeta študenti izdelajo pisno analizo glavnih gospodarskih značilnosti sistema kulture. 50/50

Reference nosilca

Michele Trimarchi je redni profesor Gospodarske analize prava (Catanzaro) and Culturne ekonomike (Univerza v Bolonji). Predava na Univerzah v Messini, Firencah, Tuscii (Viterbo), na IULM (Milan) ter v italijanskem delu Švice (Lugano). Michele je neodvisni strokovnjak za gospdarstvo na Regionalnem observatoriju za performativno umetnost v regiji Emilia-Romagna. Je partner ECCOM in predsednik projektov Eccom ter partner in član Izvršnega odbora Art Mall in član Izvršnega odbora ICR-ICOM (UNESCO) ter uredniškega odbora revije Creative Industries Journal (Intellect, Liverpool). Je tudi član znanstvenega odbora revije Tafter Journal. Trimarchi ima številne objave na področjih, povezanih z ekonomiko ter politiko umetnosti in kulture, fiskalnega federalizma in gospodarske analize volilnega trga. Je tudi svetovalec za gospodarstvo na zasebnih in javnih ustanovah v Italiji, na primer v regijah Emilia-Romagna in Basilicata, ter svetovalec v okviru Mreže regijskih uradov za kulturo.