Napredne teme v gradbenih tehnikah

Cilji in kompetence

Študenti bodo pridobili široko znanje na področju stavbne in kakovosti gradnje, s poudarkom na potencialih spremb objekta s perspektive konservatorstva.
Med opravljanjem aktivnosti v laboratoriju bodo študenti pridobili osnovno znanje (z eksperimentalnega stališča) o postopkih, orodjih in metodah za določanje kompatibilnosti sodobnih in tradicionalnih gradbenih materialov in tehnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje teorije struktur, glavnih pojavov degradacije materialov pri zgodovinskih in modernih stavbnih objektih.
Osnovno poznavanje zgodovine arhitekture s poudarkom na razvoju in spremembah v arhitekturi, povezanih z napredkom na področju tehnologij.
Sposobnost grafičnega izražanja za potrebe reprezentacije arhitekture.

Vsebina

h1. 1. Glavna raziskovalna področja
- tehnike za sanacijo in ojačanje
- tehnologije v konservatorstvu sodobne stavbne dediščine (20. stoletja)
- ocena seizmične ranljivosti in varovanje stavbne dediščine;
- kompatibilnost materialov in statična ojačitev; uporaba kompozitnih materialov;
- napredne numerične tehnike v gradbeništvu;

h1. 2. Eksperimentalno delo ter raziskovanje in situ in v laboratoriju

 • strukturni mehanizmi in sistemi nadzora pri gradnji
 • orodja za izvajanje osnovnih meritev in kontrolnih naprav
 • ocena mehanskega obnašanja gradbenih materialov
 • analiza obnašanja struktur pri izpostavljenosti kratko- in dolgoročnim obremenitvam

Predvideni študijski rezultati

Končni študijski rezultat pri predmetu je, da študenti pridobijo široko znanstveno ozadje razvoja gradbenih tehnik na področju konservatorstva in restavriranja stavbne dediščine.

Temeljna literatura in viri

 • AA.VV., Curare il moderno. I modi della tecnologia, Atti del 1° Convegno Nazionale DO.CO.MO.MO. Sezione Piemonte, Venezia 2002
 • AA.VV., Architettura moderna in Italia. Documentazione e conservazione, Atti del 1° Convegno Nazionale DO.CO.MO.MO. Italia, Roma 1999 E-gradivo
 • Boriani M. (a cura di), La sfida del moderno. L'architettura del XX secolo tra conservazione e innovazione, Unicopli, Milano 2003
 • Boscato G., Dynamic behaviour of GFRP pultruded elements, ed. By Založba Univerze v Novi Gorici, SBN 978-961-6311-68-7, 2010 Katalog
 • Brogiolo G.P., Faccio P., Stratigrafia e prevenzione. Archeologia dell'architettura, vol.XV/2010, p. 55-63, 2011, ISSN: 1126-6236
 • Bruschi G., Faccio P., Pratali Maffei S., Scaramuzza P., Il calcestruzzo nelle Architetture di Carlo Scarpa. Forme, alterazioni, interventi., vol. 1, p. 1-263, BOLOGNA:Editrice Compositori, 2005. ISBN: 8877944315
 • Bruschi G., Faccio P., Scaramuzza P., Vanin A., Brevetti per edifici asismici: tra teoria e pratica. In: Valtieri S. A cura di. 28 dicembre 1908. La Grande Ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell’area dello Stretto. p. 1044-1067, ROMA:CLEAR, 2008, ISBN: 9788838501050
 • Campanini G., Faccio P., Fain E., Bruschi G., Saramuzza P., Il restauro del contemporaneo. Esperienze e prospettive. p. 1-160, Bologna:Editrice Compositori, 2012, ISBN:9788877947932
 • Crippa M.A., Per il restauro del moderno. Qualche riflessione sul riconoscimento e il progetto di restauro di architetture del Novecento, in “Territorio, n°23, 2003
 • Crippa M. A., Il restauro del grattacielo Pirelli, Milano 2007
 • Faccio P., Conoscenza e prevenzione, In: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale (a cura di Laura Moro e Antonella Neri). Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale – allineamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni. p. 192-200, ROMA:Gangemi, 2010, ISBN: 9788849220292
 • Faccio P., Alcune considerazioni sul comportamento strutturale del Tempietto di Villa Barbaro a Maser. In: Piana Mario, Soragni Ugo . PALLADIO. MATERIALI TECNICHE RESTAURI IN ONORE DI RENATO CEVESE. Venezia: Marsilio, 2011, ISBN: 97888317107561)
 • Jester Thomas C., Twentieth-century Building materials, History and Conservation, Getty pubblications, 2014 E-gradivo
 • Macdonald, S., Ostergren G., Conserving Twentieth-Century Built Heritage: A Bibliography, 2nd ed. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute, 2013; E-gradivo
 • Salvatore Russo, Giosuè Boscato, Lorenzo Massaria, Nondestructive test for structural restoration. The cases of Devil’s and S. Donato’s masonry bridges in Venice, 6th International Symposium on the Conservation of Monuments in The Mediterranean Basin, Lisbon, April 7-10, 2004. E-gradivo
 • Giosuè Boscato, Salvatore Russo, Francesca Sciarretta, Il Molino Stucky: Affidabilità delle Strutture Murarie Danneggiate e Meccanica del Crollo, Convegno Nazionale, CRASC’06 Crolli e Affidabilità delle Strutture Civili, Messina, 20-22 Aprile 2006
 • Giosuè Boscato, Salvatore Russo, Francesca Sciarretta, Filippo Bastianini, Natural frequencies of pultruded profiles with different cross section, ACIC 07 - Advanced Composites in Construction, 2nd – 4th April 2007, University of Bath, Bath, UK.

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se test ter javno predstavitev raziskovalnega dela. 50/50

Reference nosilca

Paolo Faccio je pridruženi profesor na Univerzi IUAV of Venice, kjer na dodiplomski in podiplomski stopnji predava "Restavriranje v arhitekturi" in “Teorijo in tehnike gradnje zgodovinskih objektov”. Vodja eksperimentacije na področju "Seizmičnih tveganj kulturne dediščine v povezavi s standardi tehnik v gradbeništvu" (DPCM 12. 10. 2007).
Raziskovalna področja: raziskave in analiza škode, ocena seizmične ranljivosti zgodovinskih objektov, interpretacija strukturnega obnašanja zgodovinskih objektov; eksperimentalna analiza in konservarorske tehnike pri sodobni stavbni dediščini;

Dr. Salvatore Russo je pridruženi profesor Strukturnega gradbeništva na Univerzi IUAV v Benetkah.
Predava predmete: Strukturno načrtovanje, Testiranje in nadzor stavbnih objektov, Mehanika v gradbeništvu
Je direktor Laboratorija za trdnost materialov (LabSCo) na Univerzi IUAV v Benetkah, znanstveni koordinator Razvojne enote "Ocena spomeniških stavbnih objektov" na Univerzi IUAV v Benetkah, prav tako je zadolžen snovanje sporazumov na področju strukturnega monitoringa naslednjih zgodovinskih stavbnih objektov:
" Palazzo Ducale, Venice
" Rialto Bridge, Venice
" Church of Santa Maria del Suffragio, L'Aquila, Italy
" Church of Santa Maria Paganica, L'Aquila, Italy
" Church of San Pietro di Coppito, L'Aquila, Italy
Je nekdanji član Narodnega odbora za raziskave (National Research Council) in državne ekipe za izdajanje tehniških priporočil za uporabo tankih pultrudiranih FRP profilov v gradbenih strukturah.