*Večnivojsko modeliranje materialov in inženirstvo

Cilji in kompetence

Zadani cilji, kompetence in veščine študentov, ki bodo izbrali ta dotični predmet bodo najprej vključevale znanje za popise na različnih velikostnih ravneh (postopki, pristopi in oprema), to je od atomov do uporabe na dejanski končni izvedbi (1). Nadalje se bodo študenti naučili, kako uporabljati vsaj en enostopenjski pristop popisa na osnovi njihovih posamičnih predpostavk, opredeljenih za predvideno doktorsko delo, to je z ali brez povezave z meritvami (2). Kot zadnje pa bo cilj naučiti se primerjati razviti popis snovi z izmerjenimi podatki poskusov, torej pridobljenimi s strani udeleženih študentov, drugih sodelujočih raziskovalcev ali pa primerljivih objavljenih vrednosti (3). Medtem ko bo (1) prvenstveno dosežena s predavanji/ seminarji, bosta (2) in (3) pretežno omogočena preko samostojnega dela študentov, pa vendar je predvideno nepretrgano sodelovanje predavatelja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 1. Uvod
 2. Osnove modeliranja kemijskih pretvorb
  2.1. Reakcije plinskih zmesi
  2.2. Reakcije heterogene katalize
  2.3 Večfazni reakcijski sistemi
 3. Določanje vplivnih spremenljivk hitrosti pretvorbe
  3.1 Kinetični parametri kompetitivne adsorpcije in desoprcije
  3.2 Aktivacijska energija in predeksponentni faktorji površinskih reakcij
  3.3 Kinetični parametri prenosa snovi
 4. Napovedovanje površinske kemije
  4.1. Monte Carlo simulacije
  4.2. Ozadja površinske difuzije
 5. Napovedovanje na ravni obratovanja enot in sklopitev molekulskega toka
  5.1. Opisi dejanske uporabe inženirskih snovi
  5.2. Postopki, ki vključujejo kemijsko/energijsko pretvorbo
  5.3 Povezovanje različnih časovnih/prostorskih ravni
 6. Napovedna orodja postopkov prileganja spremenljivk na ravni molekul in obratovanja
  6.1. Pregled trenutnih pristopov/postopkov/orodij
  6.2. Izboljšave z uporabo visokozmogljivih računalniških pristopov
 7. Mezo-skopsko ogrodje vezave/pretvorb za opis površinskih postopkov
 8. Povzetek in prihodnost

Predvideni študijski rezultati

Predvideni študijski rezultati bodo obsegali osnovno poznavanje kinetičnega Monte Carla (KMC), računske dinamike tekočin (CFD), kinetike prenosa snovi, adsorpcije, desorpcije in reakcij na površini katalizatorjev ter v glavni masi plina in/ali kapljevine. Poudarek bo na uporabi in povezovanju pristopov za različne fizikalne, kemijske ter biološke materiale, postopke in sestave, na primer vključujoče prevajanje, difuzijo, konvekcijo, sevanje, adsorpcijo, desorpcijo, reakcije, ravnotežja ter različne pretvorbe energije. Poleg naslavljanja vseh teh pojavov ločeno, bodo izsledki prav tako vsebovali premostitev slednjih (1), njihovo nadaljnjo uporabo za nova porajajoča se področja (2), pa vendar, največ za predvideno rabo le-teh, da bi izboljšali zgradbo, namen in uporabnost omenjenih snovi, postopkov in (zapletenih) sestavov (3). Ciljana področja uporabe bodo načrtovana za obstoječo/porajajočo se kemijsko, energijsko in farmacevtsko industrijo.

Temeljna literatura in viri

• Multiscale modeling and general theory of non-equilibrium plasma-assisted ignition and combustion; By: Yang, Suo; Nagaraja, Sharath; Sun, Wenting; et al.; JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 50 Issue: 43 Article Number: 433001 Published: NOV 1 2017 https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa87ee E-gradivo
• Protein effects in non-heme iron enzyme catalysis: insights from multiscale models; By: Vedin, Nathalie Proos; Lundberg, Marcus; JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY Volume: 21 Issue: 5-6 Pages: 645-657 Published: SEP 2016 https://doi.org/10.1007/s00775-016-1374-7 E-gradivo
• The strength of multi-scale modeling to unveil the complexity of radical polymerization; By: D'hooge, Dagmar R.; Van Steenberge, Paul H. M.; Reyniers, Marie-Francoise; et al.; PROGRESS IN POLYMER SCIENCE Volume: 58 Pages: 59-89 Published: JUL 2016 https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2016.04.002 E-gradivo
• Modeling and Simulations in Photoelectrochemical Water Oxidation: From Single Level to Multiscale Modeling; By: Zhang, Xueqing; Bieberle-Hutter, Anja; CHEMSUSCHEM Volume: 9 Issue: 11 Pages: 1223-1242 Published: JUN 8 2016 https://doi.org/10.1002/cssc.201600214
• Reaction mechanisms and multi-scale modelling of lignocellulosic biomass pyrolysis; By: Anca-Couce, Andres; PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE Volume: 53 Pages: 41-79 Published: MAR 2016 http://dx.doi.org/10.1016/j.pecs.2015.10.002 E-gradivo
• Use of QM/DMD as a Multiscale Approach to Modeling Metalloenzymes; By: Gallup, N. M.; Alexandrova, A. N.; Edited by: Voth, GA; COMPUTATIONAL APPROACHES FOR STUDYING ENZYME MECHANISM, PT A Book Series: Methods in Enzymology Volume: 577 Pages: 319-339 Published: 2016 https://doi.org/10.1016/bs.mie.2016.05.018
• Bridging scales through multiscale modeling: a case study on protein kinase A; By: Boras, Britton W.; Hirakis, SophiaP.; Votapka, Lanew.; et al.; FRONTIERS IN PHYSIOLOGY Volume: 6 Article Number: 250 Published: SEP 9 2015 https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00250 E-gradivo
• Simulating cancer growth with multiscale agent-based modeling; By: Wang, Zhihui; Butner, Joseph D.; Kerketta, Romica; et al.; SEMINARS IN CANCER BIOLOGY Volume: 30 Pages: 70-78 Published: FEB 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2014.04.001 E-gradivo
• Multiscale quantum chemical approaches to QSAR modeling and drug design; By: De Benedetti, Pier G.; Fanelli, Francesca; DRUG DISCOVERY TODAY Volume: 19 Issue: 12 Pages: 1921-1927 Published: DEC 2014 https://doi.org/10.1016/j.drudis.2014.09.024 E-gradivo
• Multiscale modeling of dorsoventral patterning in Drosophila; By: MacNamara, Shev; SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 35 Pages: 82-89 Published: NOV 2014 https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2014.07.001 E-gradivo
• Catalytic control in terpenoid cyclases: multiscale modeling of thermodynamic, kinetic, and dynamic effects; By: Major, Dan Thomas; Freud, Yehoshua; Weitman, Michal; CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY Volume: 21 Pages: 25-33 Published: AUG 2014 https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.03.010 E-gradivo
• Catalytic Olefin Polymerization Process Modeling: Multi-Scale Approach and Modeling Guidelines for Micro-Scale/Kinetic Modeling; By: Touloupidis, Vasileios; MACROMOLECULAR REACTION ENGINEERING Volume: 8 Issue: 7 Pages: 508-527 Published: JUL 2014 https://doi.org/10.1002/mren.201300188
• Towards multiscale modelling of localised corrosion; By: Gunasegaram, D. R.; Venkatraman, M. S.; Cole, I. S.; INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS Volume: 59 Issue: 2 Pages: 84-114 Published: FEB 2014 https://doi.org/10.1179/1743280413Y.0000000024 E-gradivo
• Realistic multisite lattice-gas modeling and KMC simulation of catalytic surface reactions: Kinetics and multiscale spatial behavior for CO-oxidation on metal (100) surfaces; By: Liu, Da-Jiang; Evans, James W.; PROGRESS IN SURFACE SCIENCE Volume: 88 Issue: 4 Pages: 393-521 Published: DEC 2013 https://doi.org/10.1016/j.progsurf.2013.10.001 E-gradivo
• Multiscale modelling of heterogeneously catalysed transesterification reaction process: an overview; By: Davison, Thomas J.; Okoli, Chinedu; Wilson, Karen; et al.; RSC ADVANCES Volume: 3 Issue: 18 Pages: 6226-6240 Published: 2013 https://doi.org/10.1039/C2RA23371A E-gradivo
• Multiscale Aspects of Modeling Gas-Phase Nanoparticle Synthesis; By: Buesser, Beat; Groehn, Arto J.; CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY Volume: 35 Issue: 7 Special Issue: SI Pages: 1133-1143 Published: JUL 2012 https://doi.org/10.1002/ceat.201100723
• Multiscale models of thrombogenesis; By: Xu, Zhiliang; Kim, Oleg; Kamocka, Malgorzata; et al.; WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-SYSTEMS BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 4 Issue: 3 Pages: 237-246 Published: MAY-JUN 2012 https://doi.org/10.1002/wsbm.1160
• Multiscale Modeling for Host-Guest Chemistry of Dendrimers in Solution; By: Kim, Seung Ha; Lamm, Monica H.; POLYMERS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 463-485 Published: MAR 2012 https://doi.org/10.3390/polym4010463 E-gradivo
• Multi-Scale Modeling of Tissues Using CompuCell3D; By: Swat, Maciej H.; Thomas, Gilberto L.; Belmonte, Julio M.; et al.; Edited by: Asthagiri, AR; Arkin, AP; COMPUTATIONAL METHODS IN CELL BIOLOGY Book Series: Methods in Cell Biology Volume: 110 Pages: 325-366 published: 2012 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-388403-9.00013-8 E-gradivo
• Multiscale Modelling in Computational Heterogeneous Catalysis; By: Keil, F. J.; Edited by: Kirchner, B; Vrabec, J; MULTISCALE MOLECULAR METHODS IN APPLIED CHEMISTRY Book Series: Topics in Current Chemistry-Series Volume: 307 Pages: 69-107 Published: 2012 E-gradivo
• Multi-scale modeling in biology: How to bridge the gaps between scales?; By: Qu, Zhilin; Garfinkel, Alan; Weiss, James N.; et al.; PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY Volume: 107 Issue: 1 Pages: 21-31 Published: OCT 2011 https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2011.06.004 E-gradivo
• A review of multiscale modeling of metal-catalyzed reactions: Mechanism development for complexity and emergent behavior; By: Salciccioli, M.; Stamatakis, M.; Caratzoulas, S.; et al.; CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE Volume: 66 Issue: 19 Special Issue: SI Pages: 4319-4355 Published: OCT 1 2011 https://doi.org/10.1016/j.ces.2011.05.050 E-gradivo
• Review on modeling development for multiscale chemical reactions coupled transport phenomena in solid oxide fuel cells; By: Andersson, Martin; Yuan, Jinliang; Sunden, Bengt; APPLIED ENERGY Volume: 87 Issue: 5 Pages: 1461-1476 Published: MAY 2010 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.11.013 E-gradivo
• A review of multiscale CFD for gas-solid CFB modeling; By: Wang, Wei; Lu, Bona; Zhang, Nan; et al.; INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW Volume: 36 Issue: 2 Special Issue: SI Pages: 109-118 Published: FEB 2010 https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2009.01.008 E-gradivo
Multiscale Modelling: the role of helium in iron; By: Samaras, Maria; MATERIALS TODAY Volume: 12 Issue: 11 Pages: 46-53 Published: NOV 2009 https://doi.org/10.1016/S1369-7021(09)70298-6 E-gradivo
• Multi-scale solid oxide fuel cell materials modeling; By: Kim, Ji Hoon; Liu, Wing Kam; Lee, Christopher; COMPUTATIONAL MECHANICS Volume: 44 Issue: 5 Pages: 683-703 Published: https://doi.org/10.1007/s00466-009-0402-7 E-gradivo
• Multiscale models for vertebrate limb development; By: Newman, Stuart A.; Christley, Scott; Glimm, Tilmann; et al.; Edited by: Schnell, S; Maini, PK; Newman, SA; et al.; Conference: 9th Biocomplexity Workshop Location: Bloomington, IN Date: MAY, 2006; MULTISCALE MODELING OF DEVELOPMENTAL SYSTEMS Book Series: Current Topics in Developmental Biology Volume: 81 Pages: 311-340 Published: 2008 https://doi.org/10.1016/S0070-2153(07)81011-8
• A multiscale theoretical model for diffusive mass transfer in cellular biological media; By: Kapellos, George E.; Alexiou, Terpsichori S.; Payatakes, Alkiviades C.; MATHEMATICAL BIOSCIENCES Volume: 210 Issue: 1 Pages: 177-237 Published: NOV 2007 https://doi.org/10.1016/j.mbs.2007.04.008 E-gradivo
• Predictive oncology: A review of multidisciplinary, multiscale in silico modeling linking phenotype, morphology and growth; By: Sanga, Sandeep; Frieboes, Hermann B.; Zheng, Xiaoming; et al.; NEUROIMAGE Volume: 37 Supplement: 1 Pages: S120-S134 Published: 2007 https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.05.043 E-gradivo
• Review of multiscale modeling of detonation; By: Powers, Joseph M.; JOURNAL OF PROPULSION AND POWER Volume: 22 Issue: 6 Pages: 1217-1229 Published: NOV-DEC 2006 https://doi.org/10.2514/1.17897
• Review of the governing equations, computational algorithms, and other components of the models-3 Community Multiscale Air Quality (CMAQ) modeling system; By: Byun, Daewon; Schere, Kenneth L.; APPLIED MECHANICS REVIEWS Volume: 59 Issue: 1-6 Pages: 51-77 Published: 2006 https://doi.org/10.1115/1.2128636 E-gradivo
• Multi-scale molecular modeling of chemical reactivity; By: Santiso, EE; Gubbins, KE; MOLECULAR SIMULATION Volume: 30 Issue: 11-12 Pages: 699-748 Published: SEP-OCT 2004 https://doi.org/10.1080/08927020412331294878 E-gradivo
• Recent developments on multiscale, hierarchical modeling of chemical reactors; By: Raimondeau, S; Vlachos, DG; CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 90 Issue: 1-2 Pages: 3-23 Article Number: PII S1385-8947(02)00065-7 Published: NOV 28 2002 https://doi.org/10.1016/S1385-8947(02)00065-7 E-gradivo
• Multiscale modeling of thin film growth; By: Jensen, KF; Rodgers, ST; Venkataramani, R; CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE Volume: 3 Issue: 6 Pages: 562-569 Published: DEC 1998 https://doi.org/10.1016/S1359-0286(98)80026-0

Načini ocenjevanja

Prvi način ocenjevanja bomo izvajali z izpitom, ki bo sledil predavanjem (L). Drugi način ocenjevanja bo osnovan na neposrednem delu študentov, zasnovanem kot vodeni projekti, laboratorijske in terenske vaje (T). Pa vendar bo največji del ocene osnovan na samostojnem delu študentov, ki se bo zaključilo s seminarjem (S) s področja modeliranja materialov. 30(L)/30(T)/40(S)

Reference nosilca

 1. HOČEVAR, Brigita, PRAŠNIKAR, Anže, HUŠ, Matej, GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž. H2-free Re-based catalytic dehydroxylation of aldaric acid to muconic and adipic acid esters. Angewandte Chemie : International edition. [Print ed.]. 18 Jan. 2021, vol. 60, iss. 3, str. 1244-1253. ISSN 1433-7851.

 2. ŠIVEC, Rok, LIKOZAR, Blaž, GRILC, Miha. Surface kinetics and transport phenomena modelling for furfural hydrotreatment over Pd/C in isopropanol and tetrahydrofuran. Applied Surface Science. [Print ed.]. 1 Mar. 2021, vol. 541, str. 148485-1-148485-15. ISSN 0169-4332

 3. HOČEVAR, Brigita, GRILC, Miha, HUŠ, Matej, LIKOZAR, Blaž. Mechanism, ab initio calculations and microkinetics of hydrogenation, hydrodeoxygenation, double bond migration and cis-trans isomerisation during hydrotreatment of C6 secondary alcohol species and ketones. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373, Dec. 2017, vol. 218, 147-162.

 4. KOJČINOVIĆ, Aleksa, KOVAČIČ, Žan, HUŠ, Matej, LIKOZAR, Blaž, GRILC, Miha. Furfural hydrogenation, hydrodeoxygenation and etherification over MoO2 and MoO3: a combined experimental and theoretical study. Applied Surface Science. [Print ed.]. 30 Mar. 2021, vol. 543, str. 148836-1-148836-17. ISSN 0169-4332.

 5. BJELIĆ, Ana, GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž. Bifunctional metallic-acidic mechanisms of hydrodeoxygenation of eugenol as lignin model compound over supported Cu, Ni, Pd, Pt, Rh and Ru catalyst materials. Chemical engineering journal. 15 Aug. 2020, vol. 394, str. 124914-1-124914-14. ISSN 1385-8947.

 6. BJELIĆ, Ana, LIKOZAR, Blaž, GRILC, Miha. Scaling of lignin monomer hydrogenation, hydrodeoxygenation and hydrocracking reaction micro-kinetics over solid metal/acid catalysts to aromatic oligomers. Chemical engineering journal. 1 Nov. 2020, vol. 399, str. 125712-1-125712-19. ISSN 1385-8947

 7. GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž. Levulinic acid hydrodeoxygenation, decarboxylation and oligmerization over NiMo/Al2O3 catalyst to bio-based value-added chemicals: modelling of mass transfer, thermodynamics and micro-kinetics. The chemical engineering journal, ISSN 1385-8947. [Print ed.], 15 Dec. 2017, vol. 330, 383-397.

 8. POMEROY, Brett, GRILC, Miha, GYERGYEK, Sašo, LIKOZAR, Blaž. Catalyst structure-based hydroxymethylfurfural (HMF) hydrogenation mechanisms, activity and selectivity over Ni. Chemical engineering journal. 2020. ISSN 1385-8947.

 9. BJELIĆ, Ana, GRILC, Miha, HUŠ, Matej, LIKOZAR, Blaž. Hydrogenation and hydrodeoxygenation of aromatic lignin monomers over Cu/C, Ni/C, Pd/C, Pt/C, Rh/C and Ru/C catalysts : mechanisms, reaction micro-kinetic modelling and quantitative structure-activity relationships. Chemical engineering journal. 1 Mar. 2019, vol. 359, str. 305-320, ilustr. ISSN 1385-8947.

 10. HUŠ, Matej, GRILC, Miha, PAVLIŠIČ, Andraž, LIKOZAR, Blaž, HELLMAN, Anders. Multiscale modelling from quantum level to reactor scale : an example of ethylene epoxidation on silver catalysts. Catalysis today.

 11. GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž, LEVEC, Janez. Simultaneous liquefaction and hydrodeoxygenation of lignocellulosic biomass over NiMo/Al2O3, Pd/Al2O3, and zeolite Y catalysts in hydrogen donor solvents. ChemCatChem, ISSN 1867-3899, Jan. 2016, vol. 8, iss. 1, 180-191.

 12. GRILC, Miha, VERYASOV, Gleb, LIKOZAR, Blaž, JESIH, Adolf, LEVEC, Janez. Hydrodeoxygenation of solvolysed lignocellulosic biomass by unsupported MoS2, MoO2, Mo2C and WS2 catalysts. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], Feb. 2015, vol. 163, 467-477.

 13. BIRSA ČELIČ, Tadeja, GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž, NOVAK TUŠAR, Nataša. In situ generation of Ni nanoparticles from metal-organic framework precursors and their use for biomass hydrodeoxygenation. ChemSusChem, ISSN 1864-564X. Online izd., May 2015, vol. 8, iss. 10, 1703-1710.

 14. GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž, LEVEC, Janez. Kinetic model of homogeneous lignocellulosic biomass solvolysis in glycerol and imidazolium-based ionic liquids with subsequent heterogeneous hydrodeoxygenation over NiMo/Al2O3 catalyst. CHISA catalysis: selected proceedings, CHISA congress, Prague, August 23-27, 2014, (Catalysis today (Print), ISSN 0920-5861, Vol. 256, pt. 2, (Nov. 2015)). Amsterdam [etc.]: Elsevier. 2015, vol. 256, pt. 2, 302-314.

 15. GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž, LEVEC, Janez. Hydrodeoxygenation and hydrocracking of solvolysed lignocellulosic biomass by oxide, reduced and sulphide form of NiMo, Ni, Mo and Pd catalysts. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], May 2014, vol. 150/151, 275-287.