Seminar

Cilji in kompetence

• Samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
• Predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju fizikalnih znanosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

Temeljna literatura in viri

Znanstveni članki iz področja dela.

Načini ocenjevanja

Predstavitev seminarja (predavanje)

Reference nosilca

Sandra Gardonio je raziskovalka v Laboratoriju za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici, Slovenija in direktorica doktorskega študijskega programa fizika (tretja stopnja) na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici.
Sandra Gardonio je v sklopu Laboratorija za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici predlagala ter izvedla poizkuse z namenom razumevanja osnovnih tako fizikalnih kot kemijskih lastnosti materialov, uporabljenih na področjih elektronike ter okoljskih znanosti.
Z uporabo rentgenske fotoelektronske spektroskopije je proučevala elektronske ter kemijske lastnosti sistemov nižjih dimenzij. V laboratoriju z sihrotronsko svetlobo je izvajala predlagane eksperimente, kateri se nanašajo na: kemijsko reaktivnost površine, elektronske lastnosti tankih magnetnih plasti nanešenih na kovinskih kristalih, elektronske ter kemijske lastnosti tankih plasti, skupin ter posameznih atomov na površinah topoloških izolatorjev.
Sandra Gardonio je diplomirala iz fizike leta 1999 na Univerzi v Padovi (Italija) in doktorirala iz znanosti o materialih leta 2003 na Univerzi v Rimi 'La Sapienza' (Italija).
Med 2003 in 2006 je bila raziskovalka na Istituto di Struttura della Materia – CNR (Trst,Italija) in Med 2007-2010 je bila Beamline Scientist for Photoemission Beamlines na Elettri, Laboratorij za sinhrotronsko svetlobo, Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Trst (Italija).
Med 2011-2016 je bila Pomočnica koordinatorja projekta “Strengthening University of Nova Gorica Research Excellence in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials” (SUNGREEN), ki je bil sofinanciran v okviru programa 7 OP (REGPOT-2011-1) in je bil izveden v obdobju 1.10.2011 – 30.1.2016. Projekt je vključeval sledeče partnerske organizacije: Imperial College London, Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in Delft University of Technology. Od leta 2016 je Sandra Gardonio je raziskovalne skupine projekta ”Topologically designed magnesium alloys for biomedical applications” ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-II/205 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), partnerska organizacija: Skupina za nanostrukturne materiale, Univerza na Dunaju, Avstrija.