Komuniciranje v znanosti

Cilji in kompetence

 • samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
 • predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  /

  Vsebina

  Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju fizikalnih znanosti.

  Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

  Temeljna literatura in viri

  • M. Stevens, Subtleties of Scientific Style, ScienceScape Editing, 2007 Katalog
  • V. Booth, Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings, Cambridge University Press, 2006 Katalog E-gradivo
  • Drugi materiali po dogovoru z nosilcem predavanj

  Načini ocenjevanja

  Ocena kvalitete napisanega znanstvenega članka (100).

  Reference nosilca

  Redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Reference:

  SAMO STANIČ [14573] - Izbrana bibliografija

  1. Belle Collaboration, LIN, S.-W., BITENC, Urban, BRAČKO, Marko, FRATINA, Saša, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al. Difference in direct charge-parity violation between charged and neutral B meson decays. Nature, ISSN 0028-0836, 2008, vol. 452, str. 332-335. [COBISS.SI-ID 21553703]

  2. The ALEPH Collaboration, The DELPHI Collaboration, The L3 Collaboration, The OPAL Collaboration, The SLD Collaboration, The LEP Electroweak Working Group, The SLD Electroweak and Heavy Flavour Groups, SCHAEL, S., BRAČKO, Marko, ERŽEN, Borut, GOLOB, Boštjan, KERNEL, Gabrijel, KERŠEVAN, Borut Paul, KRIŽNIČ, Ervin, PAUL, Thomas, PODOBNIK, Tomaž, STANIČ, Samo, ZAVRTANIK, Danilo, et al. Precision electroweak measurements on the Z resonance. Physics reports, ISSN 0370-1573. [Print ed.], 2006, vol. 427, no. 5/6, str. 257-454. [COBISS.SI-ID 563451]

  3. Belle Collaboration, ABE, R., STANIČ, Samo, ŽONTAR, Dejan, et al. Observation of large CP violation in the neutral B meson system. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2001, vol. 87, str. 091802-1-091802-7. [COBISS.SI-ID 16648231]

  4. AUGER Collaboration, ABREU, P., CREUSOT, Alexandre, FILIPČIČ, Andrej, PAUL, Thomas, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Measurement of the proton-air cross section at [sqare root] s = 57 TeV with the Pierre Auger Observatory. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, no. 6, str. 062002-1-062002-9, doi: 10.1103/PhysRevLett.109.062002. [COBISS.SI-ID 2468347]

  5. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]