Znanost o površinah

Cilji in kompetence

• Uvesti študente v poznavanje površinskih sistemov in eksperimentalnih problemov pri pripravi in karakterizaciji površinskih sistemov
• Predstaviti nekaj primerov študij ter s tem razložiti pomembne aspekte znanosti o površinah in doseg takšne obravnave

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 1. Uvod v znanost o površinah: motivacija, tipični sistemi za raziskovanje in UHV okolje
 2. Osnovne informacije o površinskih sistemih, eksperimenatlna priprava površin, LEED tehnike
 3. Nanotehnološke tehnike za pripravo z nadgrajevanjem, rast nanostruktur iz parne faze
 4. Morfologija nanostruktur, mikroskopske tehnike (SEM, TEM, STM, AFM)
 5. Spektroskopske tehnike (UPS, XPS, AES, ...)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Osnovna znanja o fizikalnih lastnostih površin ter o ciljih in tipičnih problemih fizike površin.

• Osnovna znanja o sintezi površin in naositemov.
• Osnovna znanja o spektroskopskih, mikroskopskih in difrakcijskih tehnikah v znanosti o površinah.

Priprava eksperimenta za karakterizacijo površin s tehnikami, ki se uporabljajo v znanosti o površinah, osredotočeno na specifično področje študentovih raziskav.

Temeljna literatura in viri

 1. A. Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge University Press (1988)
 2. H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2010 (or previous editions)

Načini ocenjevanja

Seminar o specifičnih tehnikah ali specifičnih fizikalneh sistemih, ki vključuje pregled znanstvenih člankov / Ustni izpit (50/50)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje materialov na Univerzi v Novi Gorici

 1. LISJAK, Darja, OVTAR, Simona, KOVAČ, Janez, GREGORATTI, Luca, ALEMAN, Belen, AMATI, Matteo, FANETTI, Mattia, MAKOVEC, Darko. A surface-chemistry study of barium ferrite nanoplates with DBSa-modified surfaces. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2014, vol. 305, str. 366-374, doi: 10.1016/j.apsusc.2014.03.092. [COBISS.SI-ID 27593511]
 2. FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire : a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi:10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]
 3. FANETTI, Mattia, et al. Structure and molecule : substrate interaction in a Co-octaethyl porphyrin monolayer on the Ag(110) surface. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2011, vol. 115, no. 23, str. 11560-11568. [COBISS.SI-ID 2254843]
 4. BALOG, Richard, FANETTI, Mattia, et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2010, vol. 9, no. 4, str. 315-319. [COBISS.SI-ID 2261243]
 5. FANETTI, Mattia, GAVIOLI, Luca, CEPEK, Cinzia, SANCROTTI, Massimo. Orientation of C60 molecules in the (3 sqrt3 x 3 sqrt3) R30° and (sqrt13 x sqrt13) R14° phases of C60/Ge(111) single layers. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2008, vol. 77, no. 8, str. 085420-1-085420-7. [COBISS.SI-ID 2255867]
 6. FANETTI, Mattia, GAVIOLI, Luca, SANCROTTI, Massimo. Long-range-ordered, molecular-induced nanofaceting. Advanced materials, ISSN 0935-9648, 2006, vol. 18, no. 21, str. 2863-2867. [COBISS.SI-ID 2253563]