Analiza signalov za jezikoslovce

Cilji in kompetence

Cilj je študentom predstaviti osnovo analize signalov, da bi lahko lažje razumeli in interpretirali rezultate kvantitativnih meritev različnih tipov jezikovnih signalov v obliki časovnih serij, pri čemer bi se osredotočali na določene označevalce časovnih serij, za katere se je pokazalo, da imajo jezikovni pomen. Predmet študente pripravi za potencialno sodelovanje v eksperimentalnih raziskavah jezika, pri katerih se uporablja napredna tehnologija za slikanje možganov, kot so funkcionalna MRI, evocirani potenciali (EEG, MEG) itd.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost interpretacije različnih analiz signalov, ki so pomembne za psiho- in nevrolingvistiko.
• Zmožnost razumevanja in kritičnega ocenjevanja sodobne literature iz eksperimentalne psiholingvistike in nevroznanosti jezika.
• Zmožnost kritičnega ocenjevanja rezultatov eksperimentalnih raziskav jezika ob hkratnem poznavanju zmožnosti in omejitev sodobnih metod analize jezikovnega signala.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v glasoslovje, Uvod v psiholingvistiko, Uvod v kognitivne znanosti

Vsebina

Predmet se bo osredotočil na vsaj dva od spodaj naštetih tipov analize signala:
• analiza akustičnega signala (kot je potrebna za eksperimentalno fonetiko);
• analiza elektrofiziološkega signala v elektroencefalogramu (EEG), zlasti v okviru paradigme evociranih potencialov (ERP) ;
• analiza signalov v magnetnem encefalogramu (MEG);
• analiza vizualno-prostorskih signalov, ki se uporablja v možganskem slikanju s funkcionalno magnetno resonanco (fMRI) za preučevanje jezika.

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje nevroloških označevalcev posebnih vrst jezikovnega obnašanja (povezanega s slovnico).
- Poznavanje specifičnih področij v eksperimentalnem jezikoslovju, ki se nanašajo na analizo signalov.

Temeljna literatura in viri

• Tohyama M., and T. Koike. 1998. Fundamentals of Acoustic Signal Processing. Elsevier.
• Allefeld, C., P. beim Graben und J. Kurths. 2008. Advanced Methods of Electrophysiological Signal Analysis and Symbol Grounding: Dynamical Systems Approaches to Language. Nova Science Publishers Inc.
• Russell A. Poldrack, Jeanette A. Mumford und Thomas E. Nichols. 2011. Handbook of Functional MRI Data Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
• Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz znanstvenih revij v okviru nevrolingvistike in psiholingvistike)

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%).

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikovnih ved na Univerzi v Readingu.

Bibliografija:

  1. Grindrod, P., Stoyanov, Z. V., Smith, G. M. and Saddy, J. D. (2013) Primary evolving networks and the comparative analysis of robust and fragile structures. Journal of Complex Networks. ISSN 2051-1329
  2. Marinis, T. and Saddy, D. (2013) Parsing the passive: comparing children with Specific Language Impairment to sequential bilingual children. Language Acquisition, 20 (2). pp. 155-179. ISSN 1048-9223.
  3. Salis, C. and Saddy, J. D. (2011) Comprehension of wh-questions in a case of mixed dementia. Journal of Neurolinguistics, 24 (2). pp. 456-462. ISSN 0911-6044.
  4. Williams, N., Nasuto, S. and Saddy, D. (2011) Evaluation of empirical mode decomposition for event-related potential analysis. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011. pp. 1-11. ISSN 1687-6180
  5. Venkatesh, M., Edwards, S. and Saddy, D. (2011) Production and comprehension of English and Hindi in multilingual transcortical aphasia. Journal of Neurolinguistics. ISSN 0911-6044