Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki II

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobne semantike oziroma pomenoslovja.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v pomenoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v pomenoslovju.

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review, Natural Language Semantics, Linguistics and Philosophy …).

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih 50% • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta 50%

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici (prof. dr. Penka Stateva).

Bibliografija:

  1. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. 2007. Scalar vs. epistemic vagueness : evidence from approximators. V: FRIEDMAN, Tova (ur.), GIBSON, Masayuki (ur.). Proceedings from Semantics and Linguistic Theory XVII, Ithaca: Cornell University, str. 228-245.
  2. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. 2011. Two types of vagueness. V: ÉGRÉ, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, str. 121-145.
  3. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. 2007. Introduction. V: SAUERLAND, Uli (ur.), STATEVA, Penka (ur.). Presupposition and implicature in compositional semantics, (Palgrave studies in pragmatics, language, and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, str. 1-11.
  4. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. 2009. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
  5. SHARVIT, Yael, STATEVA, Penka. 2002. Superlative expressions, context, and focus. Linguistics and philosophy, ISSN 0165-0157, vol. 25, no. 4, str. 453-504