Uvod v psiholingvistiko

Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju psiholingvistike. Predmet je namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju psiholingvistike.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v psiholingvistiki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja psiholingvistike:
• Usvajanje maternega/prvega jezika
• Processiranje naravnega jezika
• Produkcija naravnega jezika
• Psihološki eksperimenti

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov psiholingvistike, vrojenosti jezika, metod eksperimentalne psihologije itd.

Temeljna literatura in viri

• Carroll, David W. 2007. Psychology of language. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
• Fernandez, Eva M., and Cairns, Helen Smith. 2010. Fundamentals of psycholinguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
• Matthew Traxler & Morton Gernsbacher. 2006. Handbook of Psycholinguistics. Amsterdam: Elsevier.
• Članki iz psiholingvističnih revij/Important articles from the professional journals: Journal of Psycholinguistic research, Journal of Applied Psycholinguistics, Journal of Memory and Language, Brain and Language, Cognition, etc.).

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. STEPANOV, Arthur. Voiding island effects via head movement. 2012. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 43, no. 4, str. 680-693.
  2. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. 2009. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
  3. STEPANOV, Arthur, TSAI, Wei-Tien Dylan. 2008. Cartography and licensing of wh-adjuncts : a cross-linguistic perspective. Natural language and linguistic theory, ISSN 0167-806X, vol. 26, no. 3, str. 589-638.
  4. STEPANOV, Arthur. 2007. The end of CED? : minimalism and extraction domains. Syntax, ISSN 1368-0005, vol. 10, no. 1, str. 80-126.
  5. STEPANOV, Arthur. 2007. Morphological case and the inverse case filter. Linguistische Berichte, ISSN 0024-3930, hft. 211, str. 255-276.