Mentorji

Fizika (III. stopnja)

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije. Študent lahko izbere tudi mentorja, ki ni zaposlen na UNG.

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.
Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.

Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

Iztok-Arcon

Prof. dr. Iztok Arčon

Raziskovalna področja: rentgenska absoprcijska spektroskopija s sinhrotronsko svetlobo, strukturne analize materialov, bioloških in okoljskih vzorcev
E: iztok.arcon@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

artem

Doc. dr. Artem Badasyan

Raziskovalna področja: Statistična fizika, fizika polimerov, biofizika, numerične simuljacije, konfomacioni prehodi v biopolimerah, folding proteinov, interakcije med vodo in biopolimeri
E: artem.badasyan@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Klemen_Bergant_CRA

Prof. dr. Klemen Bergant

Raziskovalna področja: Meteorologija, atmosferska fizika, daljinsko zaznavanje atmosferskih lastnosti
E: klemen.bergant@ung.si
W:Osebna stran
Bibliografija

gvido

Prof. dr. Gvido Bratina

Raziskovalna področja: Začetne faze rasti organskih polprevodnikov. Struktrurne in elektronske lastnosti dvodimenzionalnih materialov in organskih polprevodniških monokristalov
E: gvido.bratina@ung.si
W: Stran laboratorija
Bibliografija

Saim_Emin

Doc. dr. Saim Emin

Raziskovalna področja: Znanost o materialih, anorganska kemija in sinteze nanodelcev.
E: saim.emin@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Mattia_Fanetti

Prof. dr. Mattia Fanetti

Raziskovalna področja: Znanost o Površinah, Tanke Filmi, Nanostrukture, Elektronska Mikroskopija (SEM in TEM) in sorodne tehnike (EDX, katodoluminiscenca)
E: Mattia.fanetti@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

sandra-Gardonio

Prof. dr. Sandra Gardonio

Raziskovalna področja: Nanoznanosti, Površina in vmesnik fiziko, Rentgenska fotoelektronska spektroskopija s sinhrotronsko svetlobo, Nizke-dimenzionalnih materialov
E: sandra.gardonio@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

andreja-gomboc

Prof. dr. Andreja Gomboc

Raziskovalna področja: Astronomija, Astrofizika, Črne luknje, Izbruhi sevanja gama, Astrofizikalni tranzientni izvori
E: andreja.gomboc@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

pavlica

Prof. dr. Egon Pavlica

Raziskovalna področja: Priprava tankih slojev in karakterizacija prevodnosti, mikroskopija na atomsko silo, Monte Carlo kinetic simulacije prevodnosti v neurejenih snoveh, Električni tok fotovzbujenih nosilcev in metoda časa preleta
E: egon.pavlica@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Barbara__R

Doc. dr. Barbara Ressel

Raziskovalna področja: Fizika površin in stikov, Časovno odvisne spektroskopije, fotoelektronska spektroskopija s sinhrotronsko svetlobo
E: barbara.ressel@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Samo_Stanic_LAOD

Prof. dr. Samo Stanič

Raziskovalna področja: Atmosferska fizika, daljinsko zaznavanje atmosferskih lastnosti, Eksperimentalna astrofizika osnovnih delcev – sodelovanje v mednarodnih kolaboracijah “Pierre Auger” in “Cherenkov telescope array (CTA)”
E: samo.stanic@ung.si
w: Osebna stran
Bibliografija

Prof-Valant

Prof. dr. Matjaz Valant

Raziskovalna področja: Znanost o materialih; funkcionalni materiali – Material science; functional materials
E: matjaz.valant@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Sergey_Vorobyev

Doc. dr. Serguei Vorobiov

Raziskovalna področja: Astrofizika osnovnih delcev (kozmičnih žarkov, gama žarkov in nevtrinov) Analiza in Interpretacija podatkov, Monte Carlo simulacija atmosferskih plazovih in detektorja, Kalibracija in spremljanje detektorjev,
E: serguei.vorobiov@ung.si
Bibliografija

Gabrijela_Zaharijas

Doc. dr. Gabrijela Zaharijas

Raziskovalna področja: Astrofizika gama žarkov in iskanje znakov temne snovi v astrofizikalnih podatkih, s poudarkom na podatkih satelita gama žarkov Fermi LAT in naslednje generacije teleskopov (CTA)
E: gabrijela.zaharijas@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Danilo_Zavrtanik_LAOD

Prof. dr. Danilo Zavrtanik

Raziskovalna področja: Eksperimentalna astrofizika osnovnih delcev – sodelovanje v mednarodnih kolaboracijah “Pierre Auger” in “Cherenkov telescope array (CTA)”
E: danilo.zavrtanik@ung.si
W: Osebna stran
Bibliografija

Tanja-Petrushevska

Doc. dr. Tanja Petrushevska

Raziskovalna področja: Astronomija, Astrofizika, gravitacijsko lečenje, Astrofizikalni tranzientni izvori Supernove
E: tanja.petrushevska@ung.si
Bibliografija

Giovanni-de-Ninno

Prof. dr. Giovanni De Ninno

Raziskovalna področja: Fizika svetlobnih virov, časovno odvisne spektroskopije
E: giovanni.de.ninno@ung.si
Bibliografija

Andrej_Filipcic_LAOD

prof. dr. Andrej Filipčič

Raziskovalna področja: Fizika osnovnih delcev, astrofizika
E: andrej.filipcic@ijs.si
Bibliografija