Fizika atmosfere

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi fizikalnimi procesi v ozračju in njihovim vplivom na vreme oziroma podnebje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Vsebina predavanja zajema pregled osnovnih poglavij fizike ozračja, kar vključuje:

 • sestava in struktura atmosfere
 • termodinamika atmosfere - zakoni termodinamike - vodna para v zraku - stabilnost ozračja
 • mikrofizika oblakov - vloga kondenzacijskih jeder - tvorba oblakov in padavin - električni pojavi ob nevihtah
 • sevanje in atmosfera - spekter sevanja - sevanje črnega telesa - sipanje, absorpcija in emisija - rehod sevanja skozi ozračje - sevalna bilanca na vrhu ozračja
 • dinamika atmosfere - kinematika zračnih tokov - dinamika zračnih tokov - osnovni sistem enačb - kroženje ozračja
 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo svoja predhodnja znanja o termodinamiki, sevanju in dinamiki uporabili pri proučevanju fizikalnih lastnosti ozračja in njihovega vpliva na vreme in podnebje.

  Temeljna literatura in viri

  Temeljna:

  • J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition Katalog E-gradivo

  Dodatna:

  • D. G. Andrewa, 2000. Introduction to Atmospheric Physics (Chapters 1, 2, 3, 4, 5), Cambridge University Press, 1st edition E-gradivo
  • J. Houghton, 2002. The Physics of Atmospheres (Chapters, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), Cambridge University Press, 1st edition Katalog E-gradivo
  • M. L. Salby, 1996. Fundamentals of Atmospheric Physics (All Chapters), Elsevier / Academic Press, 1st edition Katalog E-gradivo

  Načini ocenjevanja

  Ocena seminarskega dela (50%), ustni izpit (50%)

  Reference nosilca

  Pridruženi profesor za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici.

  Bibliografija