Komuniciranje v znanosti

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

 • samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
 • predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  /

  Vsebina

  Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju fizikalnih znanosti.

  Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

  Temeljna literatura in viri

 • M. Stevens, Subtleties of Scientific Style, ScienceScape Editing, 2007
 • V. Booth, Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings, Cambridge University Press, 2006
 • Drugi materiali po dogovoru z nosilcem predavanj
 • Načini ocenjevanja

  Ocena kvalitete napisanega znanstvenega članka (100).

  Reference nosilca

  Redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Bibliografija