*Sodobne smeri v kozmologiji

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente soočiti z najaktualnejšimi izbranimi znanstveno-raziskovalnimi temami s področja kozmologije. Podali jih bodo vabljeni vrhunski strokovnjaki, v koordinaciji z nosilcem predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Homogena kozmologija:
• kinematika vesolja in
• dinamika širjenja
Zgodnje vesolje:
• inflacija
• kozmično nevtrinsko ozadje
• nukleosinteza pri Velikem poku in
• rekombinacija

Kozmološke perturbacije
• statistika naključnih Gaussovih polj
• nastanek začetnih perturbacij
• linearen razvoj fluktuacij in močnostni spekter snovi
• razumevanje mikrovalovnega ozadja
• nelinearen razvoj in simulacije z N telesi
• Lyman alfa prehod in 21 cm črta kot kozmološki sondi
• sodobne teme, kot sta npr. temna snov in temna energija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo osvojili koncepte sodobne kozmologije, kot so: termalna zgodovina vesolja in kozmološke perturbacije.

Temeljna literatura in viri

  1. Steven Weinberg, Cosmology, Oxford University Press, 2008
  2. Scott Dodelson, Modern Cosmology, Elsevier, 2003

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (100%)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. ‘Search for γ-ray emission from dark matter particle interactions from Andromeda and Triangulum Galaxies with the Fermi Large Area Telescope’, Eckner et al., Phys. Rev. D 99 (2019) 12, 123027, e-Print: 1904.10977 [astro-ph.HE]
  2. ‘Unresolved Gamma-Ray Sky through its Angular Power Spectrum’, Fermi-LAT collaboration (including GZ), Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 24, 241101, e-Print:1812.02079 [astro-ph.HE]
  3. ‘A gamma-ray determination of the Universe’s star formation history’, Fermi-LAT collaboration (including GZ), Science 362 (2018) 6418, 1031-1034, e-Print:1812.01031 [astro-ph.HE]
  4. ‘Extragalactic gamma-ray signal from dark matter annihilation: an appraisal’, Sefusatti et al. (including GZ), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 441 (2014) 3, 1861-1878, e-Print: 1401.2117 [astro-ph.CO]
    5.’Extragalactic gamma-ray signal from Dark Matter annihilation: a power spectrum based computation’, Serpico et al.(including GZ), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 421 (2012), e-Print:1109.0095 [astro-ph.CO]