Astrofizika kozmičnih žarkov

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

• A. De Angelis, M.J.M. Pimenta: Introduction to Particle and Astroparticle Physics, Springer, 2015 Katalog
• M. Spurio: Particles and Astrphysics, Springer, 2015
• C. Grupen: Astroparticle physics, Springer, 2005 Katalog E-gradivo