O fakulteti

Kateri fizikalni zakoni in teorije vladajo našemu svetu? Kako je nastalo vesolje, kako se je razvijalo do zdaj in kakšna je njegova prihodnost? Ali kri, ki teče po naših žilah, vsebuje železo nastalo ob eksploziji supernove? Kakšne so lastnosti in uporaba naprednih materialov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju? Več o teh vznemerljivih temah lahko izveste z vpisom na Fakulteto za naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici. Akademski programi fakultete se posvečajo naravnim fizikalnim pojavom v vseh velikostnih razredih.

Fizika obravnava osnovne pojave v naravi na različnih dimenzijskih in energijskih skalah. Cilj fizikalnih raziskav je graditi na našem trenutnem razumevanju naravnih zakonov in pojavov ter z natančnim eksperimentalnim in teoretičnim delom razširiti naše razumevanje na bolj zapletene sisteme, kot so molekule, tekočine, trdni materiali in galaksije. Na naši fakulteti ponujamo naslednje programe: Dodiplomski univerzitetni študijski program “Fizika in astrofizika”, Podiplomski magistrski študijski program “Fizika in astrofizika”, ter Podiplomski magistrski študijski program “Znanost o materialih”. Po zaključenem magistrskem programu je študij možno nadaljevati na podiplomskem doktorskem programu na Fakulteti za podiplomski študij, kjer ponujamo programa “Fizika, Astrofizika” in “Materiali”.

Akademska odličnost in individualni pristop

Na Fakulteti za naravoslovje študentje pridobijo praktično intuicijo in občutek za aproksimacije, spoznajo pa se tudi z različnimi znanstvenimi metodami. Pri tem študentje razvijejo močne ter splošno uporabne spretnosti za reševanje problemov. Prednost Fakultete za naravoslovje je tudi individualni pristop do študentov, saj se predavanja in vaje praviloma izvajajo v majhnih skupinah. To omogoča študentom, da dodatno izboljšajo svojo ustvarjalnost, izvirnost in prilagodljivost, kar prispeva tudi h konkurenčni prednosti v njihovih nadaljnjih karierah. Poleg tega ponujamo sodoben pristop poučevanja na lokaciji fakultete in prek spleta.

Profesorji in asistenti na Fakulteti za naravoslovje so aktivni raziskovalci. Njihovo delo je bilo objavljeno v najboljših svetovnih raziskovalnih revijah, v Sloveniji pa je bilo nagrajeno z najvišjimi priznanji na področju znanstvenih raziskav.

Mednarodno okolje

Fakulteta za naravoslovje je središče v katerem so zbrani študenti, raziskovalci in profesorji iz Slovenije in sveta. Vizija fakultete je, da se z delovanjem v mednarodnem okolju poveča konkurenčnost študentov v njihovi nadaljnji karieri. Poleg tega, poteka raziskovalna dejavnost v okviru mednarodnih kolaboracij. Za pristop do mednarodnih projektov, lahko najdejo študentje in profesorji podporo v različnih mednarodnih programih mobilnosti in izobraževalnih projektih.

Študij usmerjen k raziskavam

Študij na Fakulteti za naravoslovje omogoča poleg teoretičnih predavanj in vaj tudi sodelovanje v najsodobnejših laboratorijih in centrih. Tako imajo študenti dostop do observatorija za raziskave atmosfere na Otlici, elektronskih mikroskopov, ultrahitrega laserja in izdelave mikronaprav. S pomočjo projekta GoChile , lahko študenti dodiplomskega in magistrskega programa Fizika in Astrofizika pridobijo praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji in daljinskim vodenjem teleskopa na odlični lokaciji pod temnim nebom Čila.

Akreditacija

Vsi naši študijski programi so akreditirani pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter vpisani v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar omogoča študentom vse socialne pravice in subvencije, ki izvirajo iz njihovega statusa.

Financiranje izvajanja programov

Redni študij na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu »Fizika in astrofizika« od leta 2007 financira vlada RS leta 2007 s koncesijo, in je je brezplačen za državljane Republike Slovenije, držav članic EU, in državljane bivših Jugoslovanskih republik. Podiplomski magistrski študijski programi niso financirani s strani vlade RS in so kriti s šolninami. Za informacije o možnostih štipendiranja nadarjenih študentov kontaktirajte študijsko pisarno. Oba programa sta vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar študentom omogoča vse socialne pravice, ki izvirajo iz njihovega statusa.

Karierne možnosti

Diplomanti, ki se odločijo ostati v akademiji, lahko študij nadaljujejo na študijskih programih druge stopnje ali na doktorskih študijskih programih na Fakulteti za podiplomski študij UNG. V splošnem študenti med študijem na omenjenih programih pridobijo znanje in spretnosti za uspeh v širokem spektru kariernih poti, kjer so zahtevane analitične sposobnosti in učinkovito reševanje problemov. Diplomanti Fakultete za podiplomski študij so tako med drugim uspešno zgradili kariere v izobraževanju, poslovnem/finančnem sektorju, inženirstvu, svetovalstvu, farmaciji in državnih službah.

Lokacija

Vse študijske izvajamo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, Vipavska cesta 11c, Ajdovščina. Del raziskovalnih aktivnosti v okviru magistrskega študijskega programa II. stopnje »Znanost o materialih« se izvaja tudi na Kemijskem inštitutu in Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Organizacija

Dodatne informacije