Senat

Komisija za študijske zadeve

Zasedanja:
1 teden pred zasedanji Senata FN

Rok za oddajo prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata FN

Senat

Zasedanja Senata FN v 2022 / Senate sessions in 2022:

  • 16. 02. 2022
  • 20. 04. 2022
  • 16. 06. 2022
  • 31. 08. 2022
  • 28. 9. 2022
  • 21. 12. 2022

Documentation:
for lecturers
for senate members