Tehnike reševanja problemov

Imre Cikajlo in Franc Gider
ISBN: 978-961-6311-62-5
Cena: 16,00 €
Želim naročiti

Knjiga predstavlja sodoben način celovitega reševanja problemov v kratki in jedrnati obliki s praktično uporabnostjo. Praktični primeri nazorno ter dokaj preprosto in razumljivo prikažejo uporabo metodološkega orodja. V knjigi se prepletajo tehnike reševanja problemov z metodami stalnih izboljšav, kakršne so TQM, lean, 6 sigma, 20 ključev idr. Poglavja so razdeljena tako, da bralca najprej seznanijo s pojmom problem, nato pa ga vodijo od določitve problema do njegove rešitve. Pri tem spoznava metode za formuliranje in analizo problema, izbiro strategije in iskanje najustreznejše sestave tima za reševanje. Metoda simplex, ki pripelje do rešitve oziroma akcije v osmih korakih, je osnova za predstavitev sistemskega reševanja. Slednje namreč zahteva dobro opredelitev problema, kar je mogoče zagotoviti le z ustreznim zbiranjem podatkov in oblikovanjem informacij. Ko je problem opredeljen, se bralec seznani s tehnikami zbiranja idej za reševanje ter z orodjem za izbiro in vrednotenje idej, ki so na voljo. Šele nato se skupaj lotimo načrtovanja in prodaje ideje ter začnemo akcijo. Sistemskost pri reševanju problemov vodi k stalnim izboljšavam procesov, poslovanja in odnosov ter se kaže v poslovnem uspehu, boljši kakovosti izdelkov, zadovoljnejših zaposlenih in kupcih, ekologiji in navsezadnje splošni učinkovitosti. O tem govori tudi japonska proizvodna filozofija, ki izvira iz uspešnega avtomobilskega koncerna Toyota in je vplivala na razvoj evropskega modela poslovne odličnosti.

Tehnike reševanja problemov