Vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljanov držav nečlanic Evropske unije

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije, se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito

Prijava za vpis velja tudi kot vloga za priznavanje izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Informacije o prijavi in vpisu dobijo kandidati v Študentski pisarni:

Študentska pisarna
Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
T: 05 9099 717
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava (Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8)
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30