Postopki in roki za prijavo na razpis - program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v skupni magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Roki in postopki za prijavo na razpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletni strani EMMIR najkasneje do marca oziroma julija 2022.

Kandidati se morajo glede rokov in postopkov za prijavo pozanimati na spletni strani programa EMMIR.

Dodatne informacije

E: emmir@uni-oldenburg.de