Saša Oblak, Vodja proizvodnje in vzdrževanja (ITW Appliance Components, d. o. o.)

Saša Oblak - magister gospodarski inženir, Poslovno-tehniška fakulteta

Saša, zakaj si se odločil za študij gospodarskega inženiringa na Poslovno-tehniški fakulteti? Če bi se odločal danes, z vsemi izkušnjami, ki jih imaš, ali bi se odločil enako?

Po pogovoru s prijateljem, ki mi je opisal program in mi povedal, da je ta šola meni pisana na kožo, sem se takoj odločil za vpis. Enako bi se odločil danes.

V katerem podjetju delaš in kakšno je tvoje delovno mesto? Kaj so tvoje najpomembnejše naloge? Je tvoje delo bolj rutina in se ponavlja iz dneva v dan ali je pestro?

Delam v podjetju ITW Appliance Components, d. o. o., kot vodja proizvodnje in vzdrževanja (operativni vodja). Moje delo obsega organizacijo in koordinacijo v proizvodnji in vzdrževanju, spremljanje KPI, usposabljanje sodelavcev, iskanje potencialov in rešitev, postavljanje ciljev. Rutine pri mojem delu ni, so dnevni izzivi, ki jih z ustrezno strategijo dosegamo skupaj s sodelavci.

S kom (v podjetju in izven njega) pri opravljanju svojega dela največ sodeluješ in kaj so pri tem največji izzivi? Kako te je fakulteta pripravila na to? Kaj ti je sicer bilo pri študiju najbolj všeč?

Sodelujem praktično z vsemi. Od vodje poslovne enote, pa do proizvodnih delavcev in vzdrževalcem ter tudi z vsemi ostalimi službami (nabava, prodaja, FRS, R&D;, tehnologija, kakovost, kadrovska). Po potrebi sodelujemo tudi z ostalimi sodelavci znotraj korporacije (Italija, Bolgarija, Kitajska, ZDA). Pri tem so še največji izzivi drugačna kultura in razmišljanje ter včasih tudi zakonodaja. Strategija korporacije so prenos znanja med enotami in čim večje poenotenje delovanja in razmišljanja. Fakulteta mi je tu pomagala, da sem dobil dodatno samozavest pri vodenjih projektov, pri prenosu znanja, pri izdelavah analiz in ciljev ter tudi širši pogled na vodenje proizvodnje in timov. Pri študiju mi je bilo najbolj všeč, ker so bila predavanja iz »prakse« in ne samo iz učbenikov, deljenje mnenj s predavatelji, zanimive in poučne seminarske naloge.

V okviru študija ste imeli tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Katere predmete si izbral ti? Si se z vsebino teh predmetov srečal tudi kasneje pri svojem delu?

Upravljanje znanja, Odkrivanje zakonitosti v podatkih in Industrijsko oblikovanje. Z vsebino prvih dveh izbirnih predmetov se pri svojem delu srečujem in včasih kakšno zadevo preverim tudi v gradivih s predavanj. Znanje iz industrijskega oblikovanja pa mi pride prav pri mojem hobiju.

Komu bi priporočal ta študij in poklic?

Pred kratkim je pri nas delal študent, ki je takrat obiskoval I. stopnjo. Ker je pokazal kar visok nivo znanja in je nameraval s študijem nadaljevati na II. stopnji, smo se dogovorili da ga štipendiramo. Na okrogli mizi, katere gost sem bil pred kratkim, smo bili prisotni diplomanti in magistri gospodarskega inženiringa, ki delamo na različnih področjih, v proizvodnji, razvoju, oz. tehničnem sektorju, kadrovski službi. To pomeni, da ta fakulteta ponuja res raznolik spekter znanj, ki v podjetjih lahko koristijo različnim službam.