Marina Panić, študentka magistrskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Menim, da je vseživljenjsko učenje v 21. stoletju predstavlja pomembno načelo za vsakega posameznika. Do sedaj sem svoje pedagoške kompetence, ki so izrednega pomena, nadgrajevala na strokovnih seminarjih. Ker pa sem vedno čutila potrebo po tem, da bi bila v koraku s časom na svojem storkovnem področju, je bila izbira magistrskega programa Vodenje v odprtem izobraževanju prava izbira. Moj namen in cilj študija na tem magistrskem programu ni pehanje za diplomo, temveč pridobitev pomembnega in uporabnega znanja, s katerim bom še izboljšala svoje veščine poučevanja pri učiteljskem poklicu. Način učenja na UNG je usmerjen v praktično uporabo znanja; teoretično znanje je seveda pomembno za pridobitev strokovnega naziva, vendar se naučimo znanje prenesti v prakso. Vtis imam, da je vsak izpit potekal brez stresa in je pravzaprav predstavljal čisto praznovanje uporabe teorije, kar je zagotovo eden izmed zelo motivacijskih trenutkov, ki navdihujejo in spodbujajo k nadaljnjem napredku. Nenazadnje je nadvse prijetno spremeniti ustaljeno miselnost in stopiti iz cone udobja ob strokovnem vodenju odličnih profesorjev in kolegov. Za to je potreben pogum, a se vedno obrestuje.

Marina Panić, študentka magistrskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici