Harriet Henry Bayel

Sem Harriet Henry Bayel iz Gane, ki se nahaja v zahodnem delu Afrike. Na Univerzi v Gani sem diplomirala iz geografije in razvoja, po zaključku dodiplomskega študija pa sem se na Wikipediji seznanila z gibanjem Open Movement in vse odtlej v domovini delujem kot zagovornica odprtega znanja in odprtega izobraževanja. Za magistrski študij Načrtovanja in vodenja odprtega izobraževanja na Univerzi v Novi Gorici sem se odločila z namenom, da bi razširila svoje znanje na področju odprtega izobraževanja in nadgradila svoje veščine na področju zagovorništva odprtega izobraževanja. Med študijem sem imela priložnost sodelovati s študenti in predavatelji s celega sveta. Predavatelji so za nas pripravili veliko nalog, ki smo jih opravljali v skupinah in tako nadgrajevali svoje sposobnosti timskega dela. Imela sem tudi priložnost sodelovanja s predstavniki gospodarskega sektorja gosp. Magistrski študij Načrtovanja in vodenja odprtega izobraževanja toplo priporočam vsem, ki bi radi razširili svoje znanje na področju odprtega izobraževanja. Predmetnik je zelo dobro zastavljen, tako predavatelji kot druge univerzitetne službe študentom na študijski poti vedno nudijo vso potrebno podporo.

Harriet H. Bayel, Gana, študentka mednarodnega magistrskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici