Antoinette Wentworth, Namibija, študentka magistrskega študijskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Ko sem prejela prošnjo profesorja Jake A. K. Olivierja, Unescovega predstojnika za multimodalno učenje in odprte izobraževalne vire na North West University v Pretoriji v Južni Afriki, za deljenje napovedi magistrskega študija Načrtovanja in vodenja odprtega izobraževanja, sem storila prav to - delila sem jo.

Tik pred iztekom roka za prijavo sem oddala vlogo. Opravila sem razgovor in vse ostalo je zgodovina.

V tem študijskem programu uživam v polni meri. Vsebina je pomembna in sodobna. Naši profesorji so strokovnjaki na svojem področju odprtega izobraževanja in uporabljajo najnovejše prakse odprtega izobraževanja. Predavatelji gradijo sodelovalni dialog v okviru učilnice in širše. Popeljali so nas v zgodovino odprtega izobraževanja in nas vrnili v sedanjost. Seznanili so nas s strokovnjaki s področja odprtega izobraževanja. Organiziramo in načrtujemo delavnice, na katere te strokovnjake povabimo v učilnico, da z njimi sodelujemo na visoki ravni. Učimo se sodelovati in nadgrajevati misli drug drugega ter smo izpostavljeni naprednim, kompleksnim raziskovalnim člankom in jih analiziramo. Seznanjamo se z najnovejšimi tehnologijami za komunikacijo in raziskovanje. Za vsako oceno/nalogo smo prejeli ocenjevalne rubrike, ki so nam bile v pomoč pri ocenjevanju. Njihova stopnja odzivnosti na vprašanja me ni razočarala. Njihova strast se mi je vtisnila v spomin...😊
Cenim in sprejemam toplo dobrodošlico in stalno interakcijo z osebjem UNG v okviru tega študijskega programa. Preverjanja in splošni pogovori ter vabila za obisk Slovenije so fantastični.
Tehnična pomoč je fenomenalna. Naša komunikacija se je izredno izboljšala. Ob podpori naših predavateljev in ekipe za tehnično podporo smo bili vsi študenti, ki nismo imeli dovolj veščin za sodelovanje v kompleksnih učnih pogovorih, dobro pripravljeni na akademske pogovore v virtualnem prostoru.

Antoinette Wentworth, Namibija, maj 2022
študentka magistrskega študijskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja,
Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici