Andrej Peršič, Vodja skladišč in vodja obrata (AquafilSLO, d. o. o.)

Andrej, zakaj si se odločil za gospodarskega inženiringa na Poslovno-tehniški fakulteti? Če bi se odločal danes, z vsemi izkušnjami, ki jih imaš, ali bi se odločil enako?

Za študij gospodarskega inženiringa sem se odločil iz dveh razlogov. Prvi je ta, da se mi je zdel program zanimiv in primeren zame, ker je pokrival veliko področij in znanj in obenem omogočal, da sem se lahko med študijem odločal za izbirne predmete, ki so me še posebej zanimali. Na ta način sem nekako lahko vplival in oblikoval inženirja po lastni meri.
Drugi pa je bližina doma. Ko sem se odločil za študij, sem imel 24 let. V teh letih so moji sošolci iz srednje šole že zaključevali študij, jaz pa sem bil že redno zaposlen. Zaposlitev sem prekinil in se posvetil študiju, delo pa sem iskal preko študentskega servisa. Seveda bi bilo lepo iti v Ljubljano ali na Obalo, ampak zase vem, da je bilo bolje, da sem ostal v domačem kraju.
Danes svoje izbire ne bi spreminjal, mislim, da je to bila ena mojih boljših odločitev. Tako kot je bila ena boljših odločitev zapustiti študij managementa, ki sem ga predhodno obiskoval.

V katerem podjetju delaš in kakšno je tvoje delovno mesto? Kaj so tvoje najpomembnejše naloge? Je tvoje delo bolj rutina in se ponavlja iz dneva v dan ali je pestro?

Zaposlen sem v podjetju AquafilSLO, d. o. o., ki je del Aquafilove skupine, prisotne v 8-ih državah po svetu. Naša primarna dejavnost je proizvodnja polimernih verig (granulata) iz recikliranih materialov, ki se nato uporabljajo v tekstilni industriji za izdelavo oblek, obutve in tudi tepihov za talne površine poslovnih in domačih prostorov. Izdelki iz naših programov so prisotni tudi v avtomobilski industriji.
Moje delovno mesto je vodja skladišč in vodja obrata Econyl v Ajdovščini. Med glavne naloge spada organizacija in skrb za nemoten proces dela v skladiščih ter v proizvodnji. Skrbim za optimizacijo delovnih nalog in procesov, ko pride do težav, iščem rešitve. Skrbim za 30 zaposlenih. Delovno mesto bi lahko opisal kot pestro rutino.

S kom pri opravljanju svojega dela največ sodeluješ in kaj so pri tem največji izzivi? Kako te je fakulteta pripravila na to? Kaj ti je sicer bilo pri študiju najbolj všeč?

V skladišču imamo tako vhodne materiale, končne prodizvode, rezervne dele, embalažo, zato smo bolj kot samo skladišče nekakšna podporna služba za ostale oddelke – proizvodnjo, vzdrževanje, investicije, komercialo, logistiko, špedicijo, fakturni oddelek. Dnevno sem v stiku z vsemi vpletenimi oddelki, kot tudi z vodji posameznih obratov. Izven podjetja pa največ sodelujem z vodji obratov zunanjih skladišč in raznimi servisnimi službami. Verjetno je moje delovno mesto eno redkih, kjer sem dnevno v stiku tako z navadnimi delavci, kot direktorji, sem kot nekak vezni člen.
Lahko bi rekel, da me je Poslovno-tehniška fakulteta na ta poklic pripravila z širino predmetov, ki smo jih imeli. Program gospodarskega inženiringa daje širino znanj in to mi danes pride zelo prav, predvsem ko komuniciram z različnimi profili ljudi, kar menim, da je najtežji del mojega dela.

V okviru študija ste imeli tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Katere predmete si izbral ti? Si se z vsebino teh predmetov srečal tudi kasneje pri svojem delu?

Metode in sistemi za podporo odločanja, Optimiziranje virov in procesov, Poslovna angleščina, Odkrivanje zakonitosti v podatkih. Menim, da skoraj dnevno uporabljam pridobljena znanja iz teh predmetov.

Komu bi priporočal ta študij in poklic?

Ta študij priporočam vsem, ki si želijo širšega znanja na različnih področjih. Študij in poklic sta zanimiva za tiste, ki danes mogoče še ne vedo, kaj točno bi radi počeli, oziroma, kje se jim bo v prihodnje ponudilo delovno mesto, ta poklic je za tiste, ki se ne bojijo izzivov, ker so nanje s tem študijem dobro pripravljeni.


Andrej Peršič, diplomant dodiplomskega študijskega programa Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring, Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici