Andrea Torroni

diplomant magistrskega študijskega programa Gospodarski inženiring

Sem Andrea Torroni, diplomant Univerze v Novi Gorici (UNG), kjer sem leta 2018 magistriral na Poslovno-tehniški fakulteti. Tako sem zaključil skupno petletni program smeri Gospodarski inženiring. Predhodne šole sem v slovenskem jeziku zaključil v Italiji, kjer sem tudi izvedel o možnosti študija na UNG.

Univerza mi je omogočila, da sem v domačem okolju spoznal veliko novih vsebin in pridobil dodatna znanja. Prednost so moderni študijski programi in predmeti ter predavalnice z majhnim številom študentov, ki omogočajo osebne stike s profesorji. Učno okolje je mednarodno in se osredotoča tako na teoretični kot tudi na praktični del snovi. Smer Gospodarski inženiring odpira široko paleto znanj glede tehnike in ekonomije.

Pridobljeno znanje je zelo uporabno, predvsem s praktičnega vidika, v delovnem okolju. Študijski program daje zelo dobro osnovo, ki se lahko nadgradi z delom na izbranem področju. Pridobi se sposobnost upravljanja, ki je uporabno tudi v vsakodnevnem življenju. Študij pa glede na širino daje možnost zaposlitve v različnih sektorjih in delovnih mestih.

Andrea Torroni, diplomant magistrskega študijskega programa Gospodarski inženiring, Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici