Izkušnje diplomanta Aleša Humarja

Za študijski program Gospodarski inženiring sem se odločil predvsem zato, ker je izrazito interdisciplinaren in povezuje področja ekonomskih ved, sodobnih tehnologij in informacijskih znanosti. Po srednješolski izobrazbi sem strojni tehnik, tako da sem svoj poklic želel razširiti še z znanji s področij ekonomije in različnih tehnologij. Fakulteta mi je dala zelo širok pogled na delovanje podjetja in razumevanje vseh poslovnih in proizvodnih procesov ter uspešno opravljanje vsakodnevnih nalog.

Velika prednost študija je tudi možnost sodelovanja študentov pri projektnem delu, kar omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj v realnem okolju. Že ob začetku študija se študenti namreč vključujejo v različne projekte in se tako povezujejo z gospodarskimi subjekti, kjer lahko kasneje nadaljujejo svojo poklicno pot. Tudi sam sem se med praktičnim usposabljanjem srečal s podjetjem, kjer sem kasneje lahko gradil svojo karierno pot.

Poudaril bi tudi možnosti mednarodnih izmenjav, saj slednje študentom omogočajo pridobivanje mednarodnih izkušenj iz drugih okolij.

Menim, da so zaposlitvene možnosti diplomantov raznolike, precej diplomantov Gospodarskega inženiringa je zaposlenih na vodilnih delovnih mestih v podjetjih, ki potrebujejo kadre z multidisciplinarnimi kompetencami in ne le ozkim tehničnim znanjem.

Aleš Humar, diplomant dodiplomskega študijskega programa Gospodarski inženiring in magistrskega študijskega programa Gospodarski inženiring, Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici (vodja Službe kakovosti dobaviteljev in vhodne kakovosti, podjetje MAHLE Electric Drives Slovenija, d. o. o.)

Poslušaj celoten pogovor z Alešem Humarjem v okviru letošnje okrogle mize Gospodarski inženir – poklic prihodnosti

Preberi izjavo Aleša Humarja o praktičnem usposabljanju in delu v podjetju MAHLE Electric Drives Slovenija, d. o. o.

oktober 2020