Izkušnja Tanje Buh, diplomantke mag. programa Okolje

“Po končani diplomi na področju kemijske tehnologije sem se vpisala na magistrski študij na UNG, na program Okolje 2. stopnje. Poudarek pri študiju je na povezovanju različnih znanj, saj je zelo interdisciplinaren. To mi je omogočilo pridobiti celovit pregled na trenutne vedno bolj pomembne okoljske tematike. Velika prednost same fakultete je pristop profesorja do študenta. Čeprav so v letu 2020/21 vsa predavanja potekala preko spletnih platform, so bila zelo kakovostno izvedena. Zanimiva stran študija Okolja na 2. stopnji je samostojni projekt, ki ga opravlja vsak študent sam pod vodstvom mentorja. Na ta način se lahko študent nauči ogromno in pridobljeno znanje pretvori še v praktično delo, ki ga na koncu predstavi na Projektnem dnevu fakultete. Pridobila sem zelo veliko znanja in sem zadovoljna z odločitvijo za študij.”

Tanja Buh, diplomantka magistrskega programa Okolje, Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorica
september 2021

*Tanja je 2022 uspešno magistrirala z magistrsko nalogo Optimizacija naravnega prezračevanja v enodružinski hiši s povišano koncentracijo radona.

Več o predmetih Samostojni projekt I in Samostojni projekt II