Izkušnja Tanje Buh, študentke Okolja 2. stopnje

“Po končani diplomi na področju kemijske tehnologije sem se vpisala na magistrski študij na UNG, na program Okolje 2. stopnje. Poudarek pri študiju je na povezovanju različnih znanj, saj je zelo interdisciplinaren. To mi je omogočilo pridobiti celovit pregled na trenutne vedno bolj pomembne okoljske tematike. Velika prednost same fakultete je pristop profesorja do študenta. Čeprav so v letu 2020/21 vsa predavanja potekala preko spletnih platform, so bila zelo kakovostno izvedena. Zanimiva stran študija Okolja na 2. stopnji je samostojni projekt, ki ga opravlja vsak študent sam pod vodstvom mentorja. Na ta način se lahko študent nauči ogromno in pridobljeno znanje pretvori še v praktično delo, ki ga na koncu predstavi na Projektnem dnevu fakultete. Pridobila sem zelo veliko znanja in sem zadovoljna z odločitvijo za študij.”

Tanja Buh, študentka magistrskega programa Okolje 2. stopnje, Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorica

študijsko leto 2020/21
september 2021

Več o predmetih Samostojni projekt I in Samostojni projekt II