Anja Soklič, diplomantka dodipl. programa Okolje

Pred nekaj leti sem zaključila študij na Fakulteti za znanosti o okolju, nato pa študij nadaljevala v Franciji in Avstriji. Pridobljeno znanje z UNG sem nadgradila z magisterijem Bionike/ Biomimetike v energijskih sistemih, kar v splošnem pomeni razvoj novih tehnologij na podlagi idej iz narave in je nekakšna kombinacija biologije in strojništva. Pričakovala sem kar nekaj težav zaradi pomanjkanja tehničnega znanja, vendar se je izakazalo popolnoma obratno. Znanosti o okolju so me uvrstile med študente, ki imajo zelo raznoliko predznanje, sposobne povezati tehnične in naravoslovne vede med seboj. To pa je bistvo bionike – prepoznati in raziskati biološki pojav ter idejo prenesti v nekaj uporabnega. Seveda sem za razne računalniške simulacije in programiranja porabila kar nekaj živcev in časa, vendar študij brez izzivov ni nikoli zanimiv.
Poleg omenjenega, sem z UNG odnesla tudi zelo dobro referenco, saj je bila moja diplomska naloga kot članek objavljena v dobri znanstveni reviji, kar je velik uspeh. Prepričana sem, da mi bo to zelo koristilo sedaj pri iskanju službe v Avstriji. Držimo pesti!

Anja Soklič

Povezava do Anjinega diplomkega dela Nanos in morebitni vpliv samočistilne tanke plasti TiO2−SiO2 na izkoristek fotonapetostnega modula