Izkušnja Ane Karat, diplomantke Okolja 1. in 2. stopnje

Moram reči, da sem s študijem Okolja na I. in II. stopnji na Fakulteti za znanosti o okolju bila zelo zadovoljna. Izbor predmetov je bil pester in raznolik, kakovost predavanj je bila visoka, odnos s profesorji pa prav tako zelo prijeten. Poleg predavanj so nam predavatelji in njihovi asistenti vedno pripravili zanimive laboratorijske vaje in terensko delo. Dogodivščine s teh ur, pri katerih smo sodelovali vsi študentje, so mi še posebej ostale v lepem spominu. Navdušena sem bila tudi nad ekskurzijami, saj smo obiskali kraje in ustanove, katerih mogoče nikoli v življenju ne bi obiskali sami.
Zaradi prijetnih študentskih dni in izjemno dobrih izkušenj z mentorji pri pripravi diplomske in magistrske naloge bi študij gotovo priporočala tudi bodočim študentom, katere zanimajo teme, povezane z okoljem in naravo.

Ana Karat, mag. okolj. ved, diplomantka študijskih programov Okolje I. stopnje in Okolje II. stopnja, Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici