Izkušnja Ane Karat, diplomantke dodipl. in mag. programa Okolje

Moram reči, da sem s študijem na dodiplomskem in na magistrskem programu Okolje na Fakulteti za znanosti o okolju bila zelo zadovoljna. Izbor predmetov je bil pester in raznolik, kakovost predavanj je bila visoka, odnos s profesorji pa prav tako zelo prijeten. Poleg predavanj so nam predavatelji in njihovi asistenti vedno pripravili zanimive laboratorijske vaje in terensko delo. Dogodivščine s teh ur, pri katerih smo sodelovali vsi študentje, so mi še posebej ostale v lepem spominu. Navdušena sem bila tudi nad ekskurzijami, saj smo obiskali kraje in ustanove, katerih mogoče nikoli v življenju ne bi obiskali sami.
Zaradi prijetnih študentskih dni in izjemno dobrih izkušenj z mentorji pri pripravi diplomske in magistrske naloge bi študij gotovo priporočala tudi bodočim študentom, katere zanimajo teme, povezane z okoljem in naravo.

Ana Karat, mag. okolj. ved, diplomantka dodipl. študijskega programa Okolje in mag.programa Okolje, Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici

Povezava do Aninega magistrskga dela Okoljska ocena tveganja fungicida folpeta za talne ekosisteme