Daniela Markovic

Sem diplomantka Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo UNG in s študijem sem bila zelo zadovoljna. Majhne študijske skupine so omogočale individualno sodelovanje s profesorji.
Študij je obsegal tako teorijo kot prakso, kot tudi stroka vinogradništva in vinarstva zahteva. Praktični del se je v vseh letnih časih odvijal v univerzitetnih vinogradih v Mančah: od zimskega obrezovanja, vezanja, pletvi, odstranjevanja listov in zalistnikov, redčenja grozdov, vršičkanja … do končne trgatve.
Prakso smo opravljali tudi v ostalih treh vinorodnih okoliših Primorske; v Slovenski Istri sem jo opravljala na Posestvu Brič na slovensko-hrvaški meji, nad krajinskim parkom Dragonja. Klet je ena izmed stotih najlepših kleti na svetu in pri delu na posestvu sem resnično uživala. V Goriških Brdih sem prakso opravljala v kleti Goriška brda na Dobrovem, kjer smo v laboratoriju izvajali analize vin. Prav tako sem sodelovala z glavnim enologom kleti Darinkom Ribolico ter sodelovala pri številnih degustacijah in prešanju pikolita. V vinorodnem okolišu Kras sem prakso opravljala na Kmetiji Lupinc.

Zelo mi je bilo všeč, da smo med študijem imeli veliko delavnic in degustacij, slednje smo tudi organizirali sami in vedno smo skušali pripraviti nekaj novega in zanimivega. Med študijem smo odšli tudi na večdnevno strokovno ekskurzijo po Sloveniji in sodelovali pri izvedbi vsakoletnih Študentskih festivalov vin Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo UNG.

Fantastična izkušnja je bila tudi Erasmus+ izmenjava v Franciji. Poleg predavanj na gostujoči univerzi smo se s francoskimi študenti udeležili tudi obiskov vinogradov in kleti po celotni regiji Beaujolais.

Študij je bil zame tudi naporen, saj zaradi službe nisem mogla obiskovati čisto vseh predavanj in večkrat je prišlo do zamenjave urnika, da nisem mogla uskladiti s službo. Dopust sem vedno izkoristila za študijsko prakso in izpite. Naporna je bila tudi vsakodnevna vožnja iz Oslavja (pri Gorici, Italija), vendar sem študij kljub vsemu uspešno zaključila.

Spoznala sem vse sošolce vseh letnikov, ki so prihajali iz cele Slovenije in iz zamejstva – Trsta, in z nekaterimi se še vedno srečujemo.

Za študijski program sem izvedela od prijatelja in znanega vinarja Primoža Lavrenčiča, katerega vina obožujem. Ko mi je nekoč povedal, da deluje tudi na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo, sem mu odgovorila, da sem bom vpisala tudi jaz, da se naučim pridelati njegovim podobna vina. In res sem se pozanimala glede študija, se vpisala … in diplomirala!

Daniela Markovic (Oslavje/, Italija), diplomantka Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo Univerza v Novi Gorici, 2020/21