Zdravstvena domova Nova Gorica in Ajdovščina

Zdravstveni dom Nova Gorica

V Zdravstvenem domu Nova Gorica ni posebnega dispanzerja za študente, zato si lahko študenti izberete svojega osebnega zdravnika v enem od šolskih dispanzerjev oziroma v eni od splošnih ambulant v Novi Gorici. Osebnega zdravnika si lahko izberete tudi samo za čas študija.

V zdravstvenem domu deluje dispanzer za žene, enkrat mesečno je organizirana delavnica za mlade o načrtovanju družine, preprečevanju nezaželene nosečnosti ter spolno prenosljivih bolezni.

Vsak dan deluje Center za zdravljenje odvisnosti v okviru ambulante za motnje v razvoju.

V stavbi Zdravstvenega doma (Gradnikove Brigade 7, Nova Gorica) deluje tudi študentska zobna ambulanta (Matej Drusany, dr. dent. med.). Kontakt: matej.drusany@zdzv-ng.si

T: (05) 335 5520

Kontakt

Zdravstveni dom Nova Gorica
Rejčeva ul. 4, 5000 Nova Gorica
T: (05) 338 3200
F: (05) 338 3224
www.zd-go.si

Zdravstveni dom Ajdovščina

V Zdravstvenem domu Ajdovščina ni posebnega dispanzerja za študente, zato si lahko študenti izberete osebnega zdravnika v splošni ali šolski ambulanti. Osebnega zdravnika si študenti lahko izberete tudi samo za čas študija.

V zdravstvenem domu je tudi zobozdravstvena služba ter dispanzer za žene.

Urnik ordinacij

Ponedeljek – petek: 7.00–13.45, 13.30–20.00
Dežurna služba je organizirana 24 ur na dan.
Dežurna zobozdravstvena služba je organizirana dopoldan: 8.00–10.00 in popoldan: 14.00–16.00.

Kontakt

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
T: (05) 369 3000
www.zd-ajdovscina.si