MiTeam

MiTeam platforma nudi študentom, učiteljem in ostalim zainteresiranim sodobna digitalna orodja za izobraževanje in sodelovanje na daljavo. Podobno kot v sistemu Moodle, so v MiTeam platformi organizirane spletne učilnice, kjer lahko študenti najdejo študijska gradiva, spremljajo predavanja na daljavo ter aktivno sodelujejo z vključevanjem v predavanja preko videokonferenc. Sistem je v študijskem letu 2019/20 v uvajanju in zaenkrat nudi možnost sodelovanja na daljavo izbranim študentom pri izbranih predmetih. Uporaba je možna tudi za sestanke na daljavo in na zagovorih, ko na primer član komisije ne more biti fizično prisoten.

Če ste že prejeli in potrdili geslo za MiTeam, vstopite tukaj.