Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo v Noči Raziskovalcev 2021

Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (ZATE)

Kemijska analiza arom v vinih

Lokacija dogodka: Na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: Od 9.00 do 9.45 ure. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.00 uri.

Ena glavnih značilnosti dobrega vina naj bi bila aroma samega vina, ki je sestavljena iz vonjav, ki jih zaznamo z nosom. Ko govorimo o vinu, je aroma povsem odvisna od lastne presoje in okusa vsakega posameznika. Če pa želimo arome v vinu ovrednotiti povsem objektivno, jih je potrebno kvalitativno in kvantitativno določiti. Tak način določevanja posameznih arom lahko opravimo raziskovalnih laboratorijih, opremljenih s specifičnimi analitskimi aparaturami. Za vsako posamezno aromo v vinu stoji določena spojina. Skupek vseh aromatičnih spojin in njihova koncentracija določata končno aromo vina. Tako lahko na osnovi analize posameznih aromatičnih spojin določimo geografsko poreklo določene sorte vina. Na predavanju bodo predstavljene analizne metode, ki omogočajo detekcijo posameznih arom v vinu.

Raziskovalec: dr.Mitja Martelanc

Tipičnost aromatike vina: prodoren pristop

*Lokacija dogodka: Na spletu, platforma Zoom (predstavitev v angleškem jeziku)
Čas dogodka: Od 9.50 do 10.35 ure. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.30 uri.*

Tipičnost ocenjuje stopnjo, do katere vino odraža geografsko poreklo in sortno čistost. Ta koncept se že desetletja uporablja po vsem svetu za dodajanje vrednosti vinu in izboljšanje mednarodnega ugleda in turistične privlačnosti številnih podeželskih območij. Je tesno povezan s francoskim konceptom “terroir”, ki ga danes v vinski in gastronomski panogi pogosto uporabljajo.
Arome vina igrajo ključno vlogo pri njegovi kakovosti in sprejemljivosti s strani potrošnikov. Zato je tipičnost aromatičnosti vina gral, ki ga mnogi vinarji iščejo tako, da v kozarcu izražajo edinstvenost svoje regije in vinogradov. Ta aromatična edinstvenost povečuje vrednost vina z ustvarjanjem čustev in pričakovanj potrošnikov.
Predavanje bo podalo znanstveni pogled na to, kako lahko arome vina odražajo geografsko poreklo, in kako lahko koncept tipičnosti aromatike vina pomaga slovenskemu vinskemu sektorju, da postane privlačnejši in vidnejši na svetovnem prizorišču.

Raziskovalec: dr. Guillaume Antalick

Lokalne sorte vinske trte – njihov pomen in lastnosti

*Lokacija dogodka: Spletna predstavitev
Čas dogodka: Od 10.40 do 11.25 ure. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.00 uri.*

Poznanih je veliko sort vinske trte, med njimi so takšne, ki so se že v preteklosti gojile na določenem lokalnem območju in se niso širile okrog po svetu. Na krajši delavnici bomo spoznali, da lokalne sorte danes pridobivajo vse večji pomen, na eni strani zaradi njihove raznolikosti/tipičnosti/unikatnosti, na drugi strani pa zaradi prilagojenosti na rast in razvoj v lokalnih okoljskih razmerah. Prikazana bo morfološka raznolikost nekaterih lokalnih sort iz vinorodnih okolišev Vipavska dolina in Goriška brda (zelen, pinela, rebula) ter kako določamo lastnosti kot so oblika rozge, dolžina medčlenkov ter oblika in parametri lista.

Raziskovalec: dr. Jan Reščič

Znanje in znanost v ozadju pridelave vina

*Lokacija dogodka: Na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: Od 11.30 do 12.15 ure. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.30 uri.*

Odkrijte z nami čarobni svet vinarstva! V okviru predavanja bo poslušalcem predstavljeno, kakšna aplikativna znanja s področja biologije, kemije, biokemije, fizike in mikrobiologije mora strokovnjak pridelave vina poznati, če želi razumeti in obvladovati proces pridelave vina od grozdja pa do kozarca … in še naprej. Poslušalci predavanja bodo lahko spoznali tudi nove in zanimive trende v znanstvenih raziskavah s tega področja, zakaj so tovrstne raziskave sploh potrebne in kakšni so znanstveniki, ki na tem področju delujejo, in kako morajo med seboj sodelovati, da lahko s svojimi rezultati pomagajo pridelovalcem vina ali drugim uporabnikom novih znanj.

Raziskovalki: dr. Branka Mozetič Vodopivec in dr. Melita Sternad Lemut

Mikrobi so lahko tudi uporabni v živilstvu. Spoznajmo jih!

*Lokacija dogodka 1: Bevkov trg v Novi Gorici
Čas dogodka: ob 9.00 uri
Lokacija dogodka 2: Na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: ob 12.20 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 16.00 uri.*

Mikrobiološka delavnica bo namenjena osnovnim šolam (7.–9. razred). Na delavnici bodo otroci spoznali določene predstavnike mikroorganizmov, ki so odgovorni za proizvodnjo različnih živilskih proizvodov. Osredotočili se bomo na vinske kvasovke in mlečnokislinske bakterije ter opisali, kakšna je njihova vloga pri fermentacijah in zakaj so ključne pri pridelavi alkoholnih pijač. Na delavnici bodo učenci s pomočjo svetlobnega mikroskopa opazovali vinske kvasovke in mlečnokislinske bakterije ter spoznali, kako jih gojimo, kako z njimi rokujemo v laboratoriju in na kakšen način jih lahko proučujemo. Nekatere vaje bodo učenci izvedli ob pomoči demonstratorja (mikroskopiranje, izvedba aseptične tehnike ob ognju kot je cepljenje ali priprava trdnih gojišč), druge bolj zahtevne naloge pa bo prikazal demonstrator.

Raziskovalca: Urban Česnik in dr. Lorena Butinar