Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcionalnih projekcij v samostalniški zvezi (J6-7282)

V projektu se posvečamo preučevanju morebitne kognitivne podstati jezikovnih zakonitosti, ki jih odkriva kartografski model skladnje naravnega človeškega jezika. Cilj projekta je pridobitev empiričnih podatkov, ki bi osvetlili jezikoslovno razpravo o izbiri med modeli naravnega človeškega jezika in o smiselnosti kartografskega preučevanja skladnje naravnega človeškega jezika, širše pa odpiranje nove dimenzije v trenutno zelo aktualnem preučevanju mesta jezika v človeški kogniciji. K cilju pristopamo preko odkrivanja zaporedja usvajanja izbranih konceptov v zgodnjem otroštvu in lestvice prominentnosti izbranih konceptov pri odraslih ljudeh ter iskanja morebitnih vzporednic z univerzalno hierarhijo funkcionalnih projekcij v samostalniški zvezi, ki jo na podlagi zgolj jezikoslovnih podatkov predlaga kartografska skladenjska literatura.
Daljši povzetek projekta: Sicris

Projektna skupina:

Rok Žaucer (vodja) – Univerza v Novi Gorici (sicris) (2016-2018)
Franc Marušič – Univerza v Novi Gorici (sicris) (2016-2018)
Petra Mišmaš – Univerza v Novi Gorici (sicris) (2016-2017, 8.7.2018-31.12.2018)
Vesna Plesničar – Univerza v Novi Gorici, mlada raziskovalka (sicris) (2018)
Gregor Sočan – Univerza v Ljubljani (sicris) (2016-2018)
Luka Komidar – Univerza v Ljubljani (sicris) (2016-2018)
Boštjan Bajec – Univerza v Ljubljani (sicris) (1.7.2018-31.12.2018)

Trajanje, tip, obseg, financiranje projekta:

Trajanje projekta: 1.1.2016–31.12.2018 / 30.6.2019
Faze projekta: gl. časovnico
Tip projekta: temeljni projekt – manjši; kategorija B
Obseg financiranja: 3199 ur letno
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Projekt v bazi Sicris: Povezava

Predstavitve:

Marušič, Franc, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Luka Komidar, Gregor Sočan. “An extralinguistic source for the strict order of adjectives?”, predavanje na konferenci Olomouc Linguistics Colloquium, Univerze Palackega v Olomoucu (na spletu) (11. 6. 2021).

Marušič, Franc, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Luka Komidar, Sočan, Gregor. “Adjective ordering and extralinguistic cognition”, poster/bliskpredavanje na konferenci “41st Annual Meeting of the Department of Linguistics (Theoretical and experimental linguistics: a two-way interaction)”, Aristotlova univerza v Solunu (na spletu) (14. 5. 2021)

Sočan, Gregor, Franc Marušič, Luka Komidar, Petra Mišmaš, Rok Žaucer. “Can we explain strict ordering restrictions with extralinguistic properties?”, poster/bliskpredavanje na konferenci “LCAD: Linearising Constituents across Domains 2020”, University College London, Blejski inštitut in Univerza v Novi Gorici (na spletu) (15.-16. 10. 2020)

Marušič, Franc. “On the order of prenumeral adjectives”, vabljeno predavanje v okviru “IGRA Colloquium”, Univerza v Leipzigu (11. 12. 2019)

Marušič, Franc. “Looking for Cognitive basis of adjective ordering”, vabljeno predavanje na konferenci “The 2nd International Scientific and Practical conference 'Linguistics of the XXI century: Achievements and Perspectives’”, Državna univerza v Hersonu (15.–16. 5. 2019)

Mišmaš, Petra. “Searching for the basis of the hierarchy of adjectives”, predavanje na Kalifornijski univerzi v San Diegu, Language & Development Lab (14. 5. 2019)

Mišmaš, Petra. “Size before shape, shape before color”, predavanje na Kalifornijski univerzi v San Diegu, Language Comprehension Lab (23. 4. 2019)

Žaucer, Rok. “Aspects of the relation between general cognition and language: grammatical number and number words, syntactic hierarchy and concepts”, predavanje na Aristotlovi univerzi v Solunu (5. 4. 2019)

Mišmaš, Petra. “Adjectives, Hierarchies and Cognition”, predavanje na Univerzi v Banja Luki (27. 2. 2019)

Marušič, Franc, Petra Mišmaš, Rok Žaucer. “Kakšen, kateri, čigav – vse o pridevnikih”, predavanje v Klubu goriških študentov (Nova Gorica) v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici (19. 10. 2018)

Marušič, Franc. “Looking for foundations of the functional sequences”, plenarno predavanje na konferenci “SinFonIJA (Syntax, Phonology and Language Analysis) 11”, Jagelonska univerza (11. 10. 2018)

Mišmaš, Petra, Franc Marušič, Rok Žaucer. “Looking for an extralinguistic source of the strict order of adjectives”, predavanje na konferenci “The A0 Workshop”, Univerza na Cipru (13. 10 2018)

Plesničar, Vesna. “Order Restrictions of Attributive Adjectives in Slovenian: A Self-Paced Reading Study”, poster na konferenci “Psycholinguistics in Flanders”, Univerza v Ghentu (5. 6. 2018)

Plesničar, Vesna. “Adjective Ordering Restrictions of Attributive Adjectives in Slovenian”, predavanje na konferenci “12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting”, Univerza v Ljubljani (23. 9. 2017)

Mišmaš, Petra, Tjaša Popović, Rok Žaucer. “Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika”, predavanje na konferenci Škrabčevi dnevi 10, Univerza v Novi Gorici (13. 10. 2017)

Mišmaš, Petra, Franc Marušič. “Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije”, predavanje na konferenci Škrabčevi dnevi 10, Univerza v Novi Gorici (13. 10. 2017)

Članki:

Marušič Franc, Mišmaš Petra, Žaucer Rok. (2020) Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? Poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V M. Kranjc Ivič in A. Žele (ur.) Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: FF UM.

Marušič Franc, Mišmaš Petra, Žaucer Rok. (2019) Looking for Cognitive Foundations of Functional Sequences. Studies in Polish Linguistics 14 (special issue 1): 53–75.

Arsenijević Boban, Marušič Franc, Mišmaš Petra, idr. (2019) Elided Clausal Conjunction is not the Only Source of Closest Conjunct Agreement: A Picture Matching Study. Syntax: A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research. (5. april, “early view”)

Willer-Gold Jana, Marušič Franc, Šuligoj Tina, idr. (2018) When linearity prevails over hierarchy in syntax. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115/3: 495-500.

Mišmaš Petra, Popović Tjaša, Žaucer Rok (2018) Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika. V A. Bizjak Končar in H. Dobrovoljc (ur.) Škrabčevi dnevi 10: zbornik prispevkov s simpozija 2017. Založba Univerze v Novi Gorici. Str. 125-136.

Marušič Franc, Mišmaš Petra (2018) Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije. V A. Bizjak Končar in H. Dobrovoljc (ur.) Škrabčevi dnevi 10: zbornik prispevkov s simpozija 2017. Založba Univerze v Novi Gorici. Str. 99-110.

Diplomske naloge s projektnih tematik v mentorstvu članov projektne skupine:

Popović, Tjaša. “Teorija jezika skozi prizmo usvajanja nejezikovnih prvin – pilotna študija”, diplomsko delo, Univerza v Novi Gorici, 2017

Dolenc, Tina. “Raba pridevnikov pri najmlajših govorcih”, diplomsko delo, Univerza v Novi Gorici, 2018