Elektroencefalografija in analiza od dogodka odvisnih potencialov

Opis, postopek za dostop in cena uporabe raziskovalne opreme:

 • Oprema za elektroencefalografijo in analizo od dogodka odvisnih potencialov – Brain Products ActiCHamp

Center za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici je leta 2019 preko razpisa ARRS za nakup raziskovalne opreme (paket 17) nabavil opremo za elektroencefalografijo in analizo od dogodka odvisnih potencialov Brain Products ActiCHamp, ki je na voljo za raziskovalno delo.

Podrobne informacije o opremi za elektroencefalografijo in analizo od dogodka odvisnih potencialov Brain Products ActiCHamp so dostopne na spletni strani proizvajalca.

Oprema se nahaja v laboratoriju Centra za kognitivne znanosti jezika (soba 73/1) na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina. Pod določenimi pogoji je na voljo za uporabo tudi zunanjim uporabnikom. Cena najema oz. uporabe opreme je sestavljena iz stroškov amortizacije in strokovne pomoči pri uporabi opreme. Cena s strokovno pomočjo: 75 € (na uro, DDV je vključen)

Skrbnik: prof. dr. Artur Stepanov

Postopek za dostop do raziskovalne opreme

Postopek za uporabo raziskovalne opreme je sledeč:

 1. Pošljite poizvedbo skrbniku raziskovalne opreme in pri tem priložite:
  • vaše osnovne podatke (ime, priimek, zaposlitev, raziskovalno delo);
  • kratek opis raziskovalnega problema, za katerega bi potrebovali opremo za elektroencefalografijo in analizo od dogodka odvisnih potencialov;
  • približno količino časa ter okvirne termine za uporabo raziskovalne opreme.
 1. Od skrbnika boste v najkrajšem možnem času dobili odgovor o:
  • zasedenosti opreme oz. če so predlagani termini prosti in če ne, kateri termini še niso zasedeni;
  • primernosti vašega raziskovalnega/pedagoškega dela za delo s konkretno opremo.
 1. Po določitvi terminov za uporabo opreme lahko glede na vaše predhodne izkušnje in naravo dela s skrbnikom izberete ustrezno stopnjo strokovne pomoči.