Strokovni sodelavec na Fakulteti za podiplomski študij

Datum objave: 3. 7. 2024
Zaposlitev zunanji

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici išče visoko motiviranega sodelavca za podporo v projektu DECORATOR, Danubians cradle-to-cradle Architecture and construction, ki ga financira program INTERREG Donava. Novi sodelavec se bo pridružil visoko motivirani ekipi in deloval v multidisciplinarnem okolju, povezanem z drugimi projekti, financiranimi iz EU, programom podiplomski študijski program Študiji kulturne dediščine in projektom Evropska prestolnica kulture Go!2025 v Novi Gorici.

Rok za prijave do: 26. 7. 2024

Glavne naloge:

 • administrativna pomoč pri izvajanju projekta,
 • koordinacija notranje komunikacije, povezane s projektom (omogočanje rednega pretoka
  informacij med projektno vodjo na UNG, vodilnim partnerjem, partnerskimi institucijami in
  deležniki),
 • podpora pri spremljanju in posodabljanju časovnice projekta,
 • koordinacija zunanje komunikacije, povezane s projektom (spletna stran, družbena omrežja in
  offline komunikacija),
 • priprava rednih poročil o napredku projekta, mejnikih, rezultatih in financah,
 • prispevanje k izdelavi rezultatov, dodeljenih UNG,
 • spremljanje izdatkov projekta,
 • prisotnost in aktivno sodelovanje na mednarodnih sestankih in dogodkih, povezanih s projektom,
 • podpora in aktivno sodelovanje pri izdelavi, preverjanju in dostavi vsebin.

Poleg tega pričakujemo, da bo novi sodelavec podprl pripravo novih predlogov za podobne razpise programov EU, da bi izkoristil pridobljeno znanje in rezultate.

Pogoji za zaposlitev:

 • visokošolska strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja s področja arhitekture, kulturnih
  študijev ali kulturne zgodovine;
 • samostojnost, prilagodljivost, natančnost in točnost, prilagodljivost za delo v ekipi,
 • tekoče govorno in pisno znanje slovenščine,
 • tekoče govorno in pisno znanje angleščine,
 • dve leti delovnih izkušenj,
 • zaželene so izkušnje z upravljanjem in poročanjem o sredstvih EU ali držav članic EU na
  globalni, nacionalni ali lokalni ravni,
 • zaželene so izkušnje in/ali zanimanje za kulturo, kulturne industrije in kulturno dediščino,
 • zaželene so podobne izkušnje pri delu za drugo raziskovalno ali akademsko institucijo.

Delovno mesto je na sedežu Univerze v Novi Gorici na naslovu Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za polni delovni čas in za čas trajanja projekta DECORATOR, to je do 31. decembra 2026.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis (CV),
 • motivacijsko pismo, vključno z opisom preteklih delovnih izkušenj,
 • kontakte dveh oseb, ki sta na zahtevo pripravljeni posredovati referenčna pisma,
 • kopijo dosežene izobrazbe.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do vključno 26. 7. 2024 na e-naslov: careers@ung.si

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave:

Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta e-pošta: careers@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si