Docent ali izredni profesor s področja skladenjsko-pomenoslovnega vmesnika (m/ž)

Datum objave: 6. 6. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta ali izrednega profesorja s področja skladenjsko-pomenoslovnega vmesnika.
Rok za prijavo do: 30. 6. 2024

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika.
Kandidat bo deloval v okviru ARIS projekta, ki pod vodstvom prof. dr. Arturja Stepanova raziskuje empirične in teoretične vidike fleksibilnega besednega reda v slovanskih jezikih. Kandidat bo prispeval predvsem k razvoju teoretičnih modelov linearizacije skladenjskih sestavin in raziskovanju dejavnikov na skladenjsko-semantičnem vmesniku, ki vplivajo na oblikovanje različnih besednih redov v stavkih. Zaposlitev vključuje tudi zmerne pedagoške obveznosti in administrativne zadolžitve na UNG-jevih jezikoslovnih programih/smereh (odvisno od potreb univerze).
Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predvideni nastop dela je 1. september 2024.

Pogoji za prijavo:

 • doktorat iz jezikoslovja s poudarkom na skladnji, pomenoslovju ali skladenjsko-semantičnem vmesniku,
 • portfolio, ki izpričuje izpolnjevanje minimalnih kriterijev za izvolitev v naziv docenta ali izrednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici, ali veljaven naziv docenta ali izrednega profesorja na drugi ustanovi,
 • dobra podkovanost v modelno-teoretični semantiki,
 • reprezentativna bibliografija s področja tem, vezanih na skladenjsko-semantični vmesnik,
 • tekoče znanje angleščine,
 • sposobnost samostojnega delovanja in delovanja v skupini,
 • izvrstne komunikacijske sposobnosti.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo:

 • izkušnje pri raziskavah tem, vezanih na linearizacijo skladenjskih sestavin, številčnost in/ali izpeljavo implikatur,
 • znanje slovenščine ali drugega slovanskega jezika na ravni B2.

Obvezne priloge k prijavi:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev,
 • če ima kandidat veljaven naziv docenta ali izrednega profesorja, potrdilo o izvolitvi,
 • seznam objav,
 • kopija ene kandidatove reprezentativne objave,
 • kratka predstavitev raziskovalnih interesov,
 • imeni in elektronska naslova dveh oseb, ki bi bili po potrebi pripravljeni prispevati priporočilo.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta careers@ung.si ali tel. 05 6205 822.
Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Artur Stepanov artur.stepanov@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si