Asistent z doktoratom ali docent s področja računalništva (m/ž)

Datum objave: 15. 4. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva.

Rok za prijavo do: 31. 5. 2024

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici . Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija tudi metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju računalništva. Aktivno bo sodeloval pri pridobivanju in izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov in imel možnost sodelovanja v projektih z gospodarstvom in slovenskim zdravstvom. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri računalniških predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja računalništva,
  • raziskovalno usmeritev in mednarodno relevantne publikacije,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z znanji podatkovne znanosti ali računalniških omrežij in/ali imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi in bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do vključno 31. maja 2024 na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si