Asistent z doktoratom s področja fizike organske elektronike (m/ž)

Datum objave: 16. 2. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja fizike organske elektronike.

Rok za prijave do: 9. 3. 2024

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici . Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Laboratorija za fiziko organskih snovi.

Izbrani kandidat se bo pridružil naši ekipi in eksperimentalno raziskoval elektrooptične lastnosti 2D heterostruktur in organskih polprevodnikov. Izbrani kandidat bo odgovoren za izvajanje naprednih tehnik za karakterizacijo električnih lastnosti teh hibridnih heterostruktur ter za načrtovanje in izvajanje eksperimentov za poglobljen vpogled v njihovo delovanje.

Idealni kandidat bo imel dobro predznanje fizike trdne snovi, znal bo pripraviti 2D heterostrukture, vključno z organskimi polprevodniki, in bo obvladal električno karakterizacijo novih elektronskih komponent, vključno z organskimi tankoplastnimi tranzistorji.

Skladno z izvolitvijo bo kandidat prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerze v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje.

Predviden začetek dela je takoj po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja fizike trdne snovi ali raziskav materialov,
  • izvolitev v naziv asistent ali ustrezati zahtevam za izvolitev v ta naziv,
  • izkušnje z eksperimentalni delom v laboratoriju, optično litografijo, električnimi meritvami elektronskih elementov in izkušnje z mehanskim luščenjem dvodimenzionalnih materialov
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si