Strokovni sodelavec (m/ž)

Datum objave: 14. 2. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca.

Rok za prijavo do: 7. 3. 2024

Delo se bo izvajalo na Fakulteti za humanistiko, kjer raziskujejo medkulturnost, razumevanje ter delovanje jezika, literarne vede, migracije, študije spola, večjezičnost in čezmejnost, digitalno, vizualno ter medijsko kulturo, ter mnogotera zgodovinska vprašanja… Ponujajo študijske programe na podiplomski in magistrski ravni, s področja literarnih ved, jezikoslovja, ter zgodovinskih kulturnih in migracijskih študij.

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela predvsem s področja administracije in podpore pedagoških in tudi raziskovalnih procesov, pomembne bodo tudi kompetence s področja medijskega komuniciranja z javnostmi preko spletnih in drugih digitalnih platform.

Pogoji za prijavo:

  • visokošolska strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja,
  • dokazana sposobnost samostojnega dela,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • sposobnost vodenja skupinskega dela,
  • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2,
  • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v Rožni dolini in bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Delovno razmerje bomo sklenili za polovični delovni čas 20 ur na teden, za določen čas enega leta, s preizkusno dobo treh mesecev.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis s poudarkom na zgoraj omenjenih znanjih in veščinah,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev morebitnih priporočil.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.si do vključno 7. 3. 2024.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si