Znanstveni sodelavec s področja humanistike (m/ž)

Datum objave: 23. 1. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja humanistike.

Rok za prijavo do: 9. 2. 2024

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo raziskovalnega sodelavca na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalna in druga dela. Neposredno bo vključen v raziskovalni projekt Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti (https://digitalna-hramba.mg-lj.si).

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja teorije iz zgodovine medijskih umetnosti, digitalne humanistike oz. sorodnih področij,
  • sposobnost samostojnega dela,
  • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, veščine projektnega dela,
  • dobra orientiranost v širšem polju humanistike in družboslovja,
  • dobre jezikovne (pisne in govorne) veščine akademskega in strokovnega izražanja v angleščini in slovenščini, obvladovanje ustreznega nabora digitalnih orodij ter delovnih okolij.

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka.
Zaposlitev je za 50% delovni čas, za določen čas do 31. 10. 2024.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov,
  • znanstvena in strokovna bibliografija, morebitni umetniški dosežki.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.si do vključno 9. 2. 2024.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si